EKL kutsekomisjon

Eesti Külmaliidu kutsekomisjon

Virge Raaga

Eesti Külmaliit

esimees

Jaan Laul

Külmaekspert OÜ

aseesimees

Aulika Riisenberg

SA Innove

liige

Hillar Seeberg

Inspecta Estonia OÜ

liige

Stanislav Štõkov

Keskkonnauuringute Keskus

liige

Roland Jung

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus

liige

Virgo Rotenberg

Tallinna Tööstushariduskeskus

liige