Külmamehaaniku kutse taastõendamised

Järgmine külmamehaaniku kutse, tase 4 ja tase 5 taastõendamine 27 mail 2022.a.

27 mail külmamehaaniku kutse taastõendamine neile kellel lõppeb kutse kehtivus kutseregistris 12 juunil 2022.a.

Külmamehaaniku kutse taastõendamise dokumentide laekumise tähtaeg 9 mai 2022 a.

Kutse taastõendamise protseduurid viiakse läbi 27 mail Tallinna Tööstushariduskeskuse külmatehnika klassis C117 algusega 09:00. Kutse taastõendamiseks vajadusel stendieksami sooritamine samal päeval, peale kohustuslikku “Regulatsioonide loengut”, külmatehnika õppeklassis C117.

Külmaliit pakub 26 mail külmatehnika alast täienduskoolitust eeldusel, et soovijaid on vähemalt kuus isikut. Koolituse teemadeks: “Log p,h diagrammi käsitlemine”  ja “Skeemiõpetus”. Täienduskoolitus soovitav neile kellel ette näha kutse taastõendamine läbi stendi eksami! Tutvu kutse taastõendamise eelduste ja tingimustega meie kodulehe osas: KUTSE ANDMINE – TAASTÕENDAMINE, siit leiate ka kutse taastõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, mida saate täitmiseks alla laadida. Kui kutse taastõendajal on läinud kaduma Eesti Külmaliidu poolt välja antud koolituste tunnistused võtke meiega ühendust.

Kõikidest esitatavatest dokumentidest koostada arvutis “pakett”, aktiveerida ja allkirjastada ühe  digiallkirjaga ning saata õigeaegselt Eesti Külmaliitu.

Stendieksami hindamiskriteeriumid

Ülesanne stendil. KOKKU 10.

 1. ülesande lahendus joonisel – 1 punkt
 2. lahenduse kirjeldus ja realiseerimine stendil – 2 punkti
 3. ülesande elektriskeemi tundmine – 1 punkt
 4. elektriskeemi realiseerimine stendil – 2 punkti
 5. külmaaine kogumis ja täitmise metoodika tundmine – 2 punkti
 6. Süsteemi lekkekontrolli meetodid (Komisjoni määrus EÜ nr 1516/2007) – 2 punkti

Sooritatud 6 punktiga.

. Log ph diagrammi tundmine. KOKKU 10 p.

 1. oskab joonisel näidata gaasilise, vedela ja niiske ala – 1 punkt
 2. isojoonte leidmine graafikul – 2 punkti
 3. tunneb protsesside aurustumine ja kondenseerumine kulgemise suunda – 1 punkt
 4. parameetrite (imi rõhk/temp; surve rõhk/temp, kuuma gaasi temp, vedela temp enne paisventiili ja ülekuumendus) alusel nelja punkti leidmine diagrammilt, vormistamine protsessi jooniseks ning selle kirjeldamine – 4 punkti
 5. mõisted ülekuumendus (ja selle alusel paisventiili töö tundmine) ning alajahutus tundmine – 2 pukti

Sooritatud 4 punktiga