Külmamehaanik, tase 4

Külmamehaanik, tase 4 kutseeksam toimub 29.10.2020.a.

 

Külmamehaanik, tase 4 – nõutav on vähemalt põhiharidus ja kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal ja 1-aastane erialane töökogemus.

 

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) avaldus (vt Lisa 1) – e-kirjana saates palume digiallkirjastada,

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist

4) varem omistatud kutseid tõendavad dokumendid või kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument. NB! Kindlasti peab olema läbitud keskkonnaalane koolitus, kui koolitus toimub peale dokumentide esitamise tähtaega, lisab EKL tunnistuse dokumentide paketti.

5) 1-aastast erialast töökogemust tõendav dokument (vt Lisa 2).

6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud arvete tasumise kohta (kutseeksami tasu kanda: Eesti Külmaliit MTÜ Swedbank A/a EE912200221016370655, sisusse märkida arve number või kutse taotleja nimi).

7)Saadetavatest dokumentidest koostage “pakett”, digiallkirjastage see ühe allkirjaga ja saatke Eesti Külmaliidule.

Kutseeksami tasu: 347.00 + KM  EURi / taotleja. EKL liikmele soodustus 30% alghinnast

oktoobri kuu kutseeksamite dokumentide esitamise tähtaeg on 21.09.2020.a. 

Kutse esmataotlejatele keskkonnaalane koolitus 01.10.2020 TTHK-s, klassis C 117, algusega kell 09:00 ja kestvusega 8 tundi. Hinnas kohvipaus, lõuna, loengute konspekt ja Tunnistus.  Koolituse hind EKL liikmele 70,00 EUR +km ja mitteliikmele 100,00 EUR +km.

Eksamieeldust omavale kutse taotlejale toimub TTHK-s 21.10.2020 konsultatsioon algusega 13.00 klassis C 117.

Esitatavate dokumentide “pakett” saata ühtselt digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@kylmaliit.ee või saata aadressile: Riho Pilv, AcRef OÜ (Eesti Külmaliit), Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.