Külmamehaanik, tase 4

Järgmised külmamehaanik, tase 4 kutseeksamid  korraldatakse 10 septembril 2021. a.

Külmamehaanik, tase 4 – nõutav on vähemalt põhiharidus ja kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal ja 1-aastane erialane töökogemus.

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) avaldus (vt Kutse andmise avaldus (Lisa 1)) – e-kirjana saates palume digiallkirjastada,

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist

4) varem omistatud kutseid tõendavad dokumendid või kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument. NB! Kindlasti peab olema läbitud keskkonnaalane koolitus, kui koolitus toimub peale dokumentide esitamise tähtaega, lisab EKL tunnistuse dokumentide paketti.

5) 1-aastast erialast töökogemust tõendav dokument (vt  Kutse taotlemine (Lisa 2)).

6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud arvete tasumise kohta (kutseeksami tasu kanda: Eesti Külmaliit MTÜ Swedbank A/a EE912200221016370655, sisusse märkida arve number või kutse taotleja nimi).

7)Saadetavatest dokumentidest koostage “pakett”, digiallkirjastage see ühe allkirjaga ja saatke Eesti Külmaliidule.

Kutseeksami tasu: 347.00 + KM  EURi / taotleja. EKL liikmele soodustus 30% alghinnast

Septembri kuu kutseeksamite dokumentide esitamise tähtaeg on 16 08.2021.a. 

Kutse esmataotlejatele  keskkonnaalane koolitus … augustil 2021 TTHK  majas, algusega kell 09:00 ja kestvusega 8 tundi. Hinnas kohvipaus, lõuna, loengute konspekt ja Tunnistus.  Koolituse hind EKL liikmele 70,00 EUR +km ja mitteliikmele 100,00 EUR +km.

Eksamieeldust omavale kutse taotlejale toimub TTHK-s,  03.09.2021 eksamite eelne konsultatsioon algusega 13.00 klassis C 117. Osa võtma oodatakse neid külmamehaaniku kutse esmataotlejaid kes ei osalenud täienduskoolitusel, neile tutvustatakse kutseeksami käiku ja hindamiskriteeriume.

Esitatavate dokumentide “pakett” saata ühtselt digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@kylmaliit.ee või saata aadressile: Riho Pilv, AcRef OÜ (Eesti Külmaliit), Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.