Külmamehaanik, tase 4

Külmamehaanik, tase 4 kutseeksam toimub 10.10.2019.a.

 

Külmamehaanik, tase 4 – nõutav on vähemalt põhiharidus ja kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal ja 1-aastane erialane töökogemus.

 

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) avaldus (vt Lisa 1) – e-kirjana saates palume digiallkirjastada,

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist

4) varem omistatud kutseid tõendavad dokumendid või kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument. NB! Kindlasti peab olema läbitud keskkonnaalane koolitus, tunnistuse koopia lisada. (koolitust võib küsida Eesti Külmaliidust)

5) 1-aastast erialast töökogemust tõendav dokument (vt Lisa 2), e-kirjana saates palume digiallkirjastada,

6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud arvete tasumise kohta (kutseeksami tasu kanda: Eesti Külmaliit MTÜ Swedbank A/a EE912200221016370655, sisusse märkida arve number või kutse taotleja nimi).

 

Kutseeksami tasu: 347.00 + KM  EURi / taotleja. EKL liikmele soodustus 30% alghinnast

Oktoobri kuu kutseeksamite dokumentide esitamise tähtaeg on 23,09.2019.a. 

Kutse esmataotlejatele keskkonnaalane koolitus  30.09.2019  TTHK-s, klassis C106, algusega kell 09:00 ja kestvusega 8 tundi. Hinnas kohvipaus, lõuna, loengute konspekt ja Tunnistus.  Koolituse hind EKL liikmele 70,00 EUR +km ja mitteliikmele 100,00 EUR +km.

Eksamieeldust omavale kutse taotlejale toimub 03.10.2019 infopäev, algusega 13.00 klassis C106.  Isikuid teavitatakse otse.

Esitatavate dokumentide pakett saata e-mailile info@kylmaliit.ee (digiallkirjastatuna) või saata aadressile: Riho Pilv, AcRef OÜ (Eesti Külmaliit), Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.