10.04.2018.a. KESKKONNAALANE KOOLITUS (vene)

KESKKONNAALANE KOOLITUS 

10. aprilli koolitus viiakse läbi valdavalt vene keeles.

Materjalid eesti keeles. Kui grupi suurus jääb alla 10 inimese, siis jääb koolitus ära. 

 

Registreerimise tähtaeg 06.04.2018.a.

 

Koolituse nimi 8-tunnine keskkonnaalane koolitus
Sihtgrupp Personal, kes tegeleb osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete installeerimisega, käitamisega ja lammutamisega ning lekkekontrolliga
Toimumisaeg 10.04.2018.a.
Toimumiskoht Tallinna Tööstushariduskeskus aadressil Sõpruse pst 182, Tallinn. Ruum C-106
Päevakava 8.45 – 9.00 Kogunemine, registreerimine
9.00 – 10.00 Euroopa Liidu ja rahvusvahelised kliimamuutuste poliitikad ning nende seotud dokumendid

10.00 – 10.30 Eesti Vabariigi külmaala puudutavad keskkonnaalased õigusaktid

10.30 – 10.50 PAUS (20 min)

10.50 – 11.50 Alternatiivsete külmaainete tehnoloogilised lahendused

11.50 – 13.00 Külmasüsteemis kasutatavate alternatiivsete külmaainete käitumise eripärad

13.00 – 13.40 LÕUNA (40 min)

13.40 – 14.30 Tuleohtlike või mürgiste külmaainete või suuremat töörõhku nõudvate külmaainete kasutamisega seotud ohutuseeskirjadest ja standarditest

14.30 – 16.00 Külmasüsteemi konstruktsioonidest, mille abil f-gaaside kogust vähendada ja energiatõhusust suurendada

16.00 Koolituse lõpp, tunnistuste jagamine

* koolitaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi

Koolituse hind 100.00 + KM EURi/persoon (Hind sisaldab õppetööd, õppematerjali, kohvipausi, lõunat ja tunnistust)

* EKL liikmetele kehtib hinnasoodustus.

Registreerimine Registreerida hiljemalt 06.04.2018 alloleval registreerimisvormil.
Lisainfo 52 77 246 Virge Raaga

Registreerumisvorm


  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  E-post (nõutav)

  Kontakttelefon (nõutav)

  Arve andmed:
  Ettevõtte nimi

  Ettevõtte aadress

  Arve saatmise e-post