Kutseeksamid

Väljavõtted dokumendist: “Külmatehnika kutseala kutse andmise kord”

3.1 Kutse külmamehaanik, tase 3 ja külmamehaanik, tase 4 kompetentsuse hindamisviisid kutse taotlemisel:
1) valikvastustega teooriatest;
2) praktiline töö;
3) vestlus (taotleja jagab praktilise töö kohta seletusi ja vastab küsimustele).
Valikvastustega teooriatest, praktiline töö ja vestlus toimuvad vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 2015/2067 lisas I esitatud kontrollitavate oskuste ja teadmiste miinimumnõuetele ja samuti samas lisas eksamile esitatud täpsustatud nõuetele. Hinnatavate teadmiste ja oskuste sisu sõltub taotletavast kutsest.

3.2 Kutse külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 kompetentsuse hindamisviisid kutse taotlemisel:
1) teooriatest (avatud vastusega küsimused);
2) kirjalik ülesanne;
3) vestlus (taotleja jagab tema poolt esitatud projektide/tehniliste tööde kohta seletusi ja vastab küsimustele).

Valikvastustega teooriatest, praktiline töö ja vestlus toimuvad vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 2015/2067 lisas I esitatud kontrollitavate oskuste ja teadmiste miinimumnõuetele ja samuti samas lisas eksamile esitatud täpsustatud nõuetele. Hinnatavate teadmiste ja oskuste sisu sõltub taotletavast kutsest.
3.3 Kutse külmamehaanik, tase 3 osakutsete „Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamata“ ning „Külmaaine kokkukogumine“ hindamisviisid osakutse taotlemisel:
1) valikvastustega teooriatest;
2) praktiline töö;
3) vestlus (taotleja jagab praktilise töö kohta seletusi ja vastab küsimustele).
3.4 Kutsete külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 hindamisviis kutse taastõendamisel:
1) hindamine dokumentide alusel;
2) test – kui taastõendamiseks vajalikud eeltingimused ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus kontrollida kutse taastõendaja kutsealaseid teoreetilisi teadmisi.

Hindamiskriteeriumid