Vajalikud dokumendid

KUTSEKVALIFIKATSIOONI TAOTLEMISE DOKUMENDID

Kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks tuleb Kutse Andjale (Eesti Külmaliidule) esitada järgmised dokumendid:

1. Külmamehaanik, tase 3 dokumendid

2. Külmamehaanik, tase 4 dokumendid

3. Külmamehaanik, tase 5 dokumendid

(Kutse külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 taotlemise eeltingimused on keskharidus, kutse „Külmamehaanik, tase 4“ ja sellel erialane töökogemus viimasel 3 aastal.)

1) vormikohane avaldus (vorm Lisa 1);
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) keskharidust tõendava dokumendi koopia;
4) külmamehaanik, tase 4 kutsetunnistuse koopia;
5) viimase 3 aasta erialast töökogemust tõendav dokument (vorm Lisa 3);
6) viimasel kolmel kalendriaastal taotleja poolt teostatud kolme objekti tehniliste tööde kirjeldus;
7) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.