Järgmised külmamehaaniku kutse taotlemise kutseeksamid 9 veebruaril 2024.a.

Külmamehaaniku kutse, tase 3, tase 4 ja tase 5 kutseeksamid planeeritud 9 veebruarile 2024.a, (juhul kui esmataotlejaid kuus või enam). Kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg 15 01.2024.a. Külmamehaaniku kutse taotlejate kohustuslik keskkonnaalane koolitus 1 veebruaril 2024.a. Soovijatele külmatehnikaalane täienduskoolitus 2 ja 3 veebruaril 2024.a. Täienduskoolituste teemad: 02.02.2024 “Log p-h diagrammi õpetus” ja “Skeemiõpetus” kus tutvustatakse el- ja automaatikaskeemide lugemist, tutvutakse õppestendidega. 03.02.2024 käsitletakse vasktorude kõvasulamiga jootmist ja 3/8″ vasktoru painutamist- nii teoreetiline kui praktiline õpe. Koolitused ja kutseeksamid viiakse läbi Tallinna Tööstushariduskeskuses (TTHK), Sõpruse pst 182 külmatehnika õppeklassis C117A, algusega 09:00.   Hõivatus koolitustel 8 tundi.    9 veebruaril kutseeksami algus klassis C117A kell 08;45.  Täiendavat teavet külmamehaaniku kutse taotlemise tingimustest, taotlemiseks esitatavatest dokumentidest ja nende vormistamisest saate lugeda Külmaliidu kodulehelt www.kylmaliit.ee, osadest: KUTSE ANDMINE, KOOLITUSED ja SÜNDMUSED.

Kutseeksamite eelne konsultatsioon, mõeldud eeskätt neile kutse taotlejatele kes ei osale täienduskoolitustel, 2 veebruaril kell 15:00 TTHK õppeklassis C117 A.