Taastõendamine

Külmamehaanik tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht tase 5 kutsete taastõendamine toimub töökogemuse ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide alusel. Esitada tuleb vähemalt 40 koolituspunkti (KP) ulatuses KA poolt aktsepteeritud kutsealase täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavad dokumendid, erialast töökogemust tõendav dokument ning tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu ja tööandjate hinnanguga.

2020 aasta aprilli kuu kutse taas tõendamisele kutsuti külmamehaanikud kellele omistati kutse, tase 4, 2015 aasta mai ja juuni kuul. Seoses eriolukorraga pikendati kutse taastõendamise taotlejatel, kes õigeaegselt esitasid aprilli kuul vastavad dokumendid, kutse kehtivust kuni 2020 aasta novembri kuuni. Oktoobri kuul korraldatakse teile külmamehaaniku kutse taastõendamise tavapärane protseduur.

Järgmised külmamehaanik kutse, tase 4 taastõendamised oktoobris 2020.a.  Toimumise koht Tallinna Tööstushariduskeskuses (TTHK), Sõpruse pst 182, klassis C 117, algusega 9:00. Kutse taastõendamise päeval kohustuslik keskkonnaalaste regulatsioonide loeng, peale mida arutelu. Kes ei kogunud esitatud dokumentide põhiselt 40 KP, lahendavad  stendi ülesande, mille läbimisel loetakse külmamehaaniku kutse taastõendatuks. Taastõendajatelt dokumentide laekumise tähtaeg  oli 06 aprill 2020.

Taastõendamise võimalused:

 1. Taastõendamiseks on vajalik viimase viie aasta jooksul koguda 40 KP:
 • Kohustuslik kutseala regulatsioonide koolitus – 2 KP. Tunnistuse kehtivus 1 aasta.
  • Kohustuslik kutseala regulatsioonide tasuline koolitus viiakse läbi peale taastõendamise sooviavalduste laekumist.
 • Töökogemus – 15 KP. 1 aasta töökogemust 3 KP. Kohustus vähemalt 2 a töökogemus.
 • Täiendõpe – 23 KP:
  • Täiendõpe koolituse kaudu – 10 KP. vt *Täiendkoolituse hindamine.
  • Täiendõpe iseseisva õppe kaudu – 13 KP.
 1. Juhul, kui taastõendamiseks vajalikud tingimused vt p 1. ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus suunata kutse taastõendaja sooritama taastõendmise testi.

 

Kutse taastõendaja esitab Eesti Külmaliidule:

1) sooviavalduse (Taastõendamise sooviavaldus),

2) erialase töökogemuse kirjelduse (lisada sooviavaldusele)

3) erialase täiendkoolituste läbimist tõendavad dokumendid (kirjeldus lisada sooviavaldusele).

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba),

5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andja poolt esitatud arvete tasumise kohta (Taastõendamise tasu kanda: Eesti Külmaliit MTÜ Swedbank A/a EE912200221016370655, sisusse märkida  arve number ).

Kutse taastõendajatele kohustuslik “Regulatsioonide koolitus” hinnaga 35,00 EUR + km / taastõendaja

Kutse taastõendamise tasu: 94.00  EUR+ km  / taastõendaja.

 NB! Külmamehaaniku kutse taas tõendamiseks esitatavatest dokumentidest koostada “pakett”, see digiallkirjastada ja saata kutse andjale  e- posti aadressile info@kylmaliit.ee  või tavapostiga aadressile: Riho Pilv, AcRef OÜ (Eesti Külmaliit), Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.

 

 

Koolituspunktide arvestus