Taastõendamine

Külmamehaanik tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht tase 5 kutsete taastõendamine toimub töökogemuse ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide alusel. Koguda tuleb vähemalt 40 koolituspunkti (KP).  KA esitatavad dokumendid peavad olema isikupõhised, aktsepteeritavad, kutsealase täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavad dokumendid, erialast töökogemust tõendav dokument ning tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu ja tööandjate hinnanguga.

Kutse taastõendamise protseduuri viiakse läbi Tallinna Tööstushariduskeskuses (TTHK), Sõpruse pst 182, klassis C 117, algusega 9:00. Kutse taastõendamise päeva hommikul kohustuslik keskkonnaalaste regulatsioonide loeng, peale mida arutelu. Kes ei kogunud esitatud dokumentide põhiselt 40 KP, lahendavad külmamehaanik, tase 4 mahus stendi ülesande, mille edukal läbimisel loetakse külmamehaaniku kutse taastõendatuks.

Järgmine külmamehaaniku kutse, tase 4 ja tase 5 taastõendamine korraldatakse 21 aprillil 2023.a.  Taastõendamine neile kellel lõppeb kutse kehtivus kutseregistris 1 ja 8 mail 2023.a. Dokumentide esitamise tähtaeg: 10 aprillil 2023.a.

 

Külmamehaaniku kutse taastõendamine:

 1. Taastõendamiseks on vajalik viimase viie aasta jooksul koguda 40 KP, kutset saavad taastõendada isikud kes kutse kehtivuse ajal viimased kolm aastat töötasid omandatud erialal:
 • Kohustuslik kutseala regulatsioonide koolitus – 2 KP. Tunnistuse kehtivus 1 aasta.
  •  Kutseala regulatsioonide tasuline koolitus viiakse läbi peale taastõendamise sooviavalduste laekumist, tavaliselt kutse taastõendamise päeval.
 • Töökogemus – 15 KP. 1 aasta töökogemust annab            3 KP. Kohustus vähemalt 3 viimase aasta töökogemus.
 • Täiendõpe – 23 KP:
  • Täiendõpe koolituse kaudu – 18 KP. vt *Täiendkoolituse hindamine.
  • Täiendõpe iseseisva õppe kaudu – 5 KP.
 1. Juhul, kui taastõendamiseks vajalikud tingimused vt p 1. ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus suunata kutse taastõendaja sooritama taastõendmise testi:  toiming – valitud pileti alusel külmamehaanik, tase 4 stendieksami mahus, mille edukal läbimisel loetakse külmutusseadmete mehaaniku kutse taastõendatuks.

 

Kutse taastõendaja esitab Eesti Külmaliidule:

1) sooviavalduse (Kutse taastõendamise avaldus (Lisa 3) ),

2) erialase töökogemuse kirjelduse (täita sooviavalduse lehel vastavad lahtrid, kandes sinna viimase 5 aasta kestel tehtud olulisemad tööd, märkides ära oma osaluse tööde teostamisel, näiteks: paigaldus, seadistus, objekti juhtimine jne.)

3) isikupõhised, erialaste täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad .

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba),

5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andja poolt esitatud arvete tasumise kohta (Taastõendamise tasu kanda: Eesti Külmaliit MTÜ Swedbank A/a EE912200221016370655, sisusse märkida kutse andja poolt esitatud arve  number).

Kutse taastõendajatele  “Regulatsioonide koolitus” hinnaga 35,00 EUR + km / taastõendaja

Kutse taastõendamise tasu: 94.00  EUR+ km  / taastõendaja.

 NB! Külmamehaaniku kutse taastõendamiseks esitatavatest dokumentidest koostada “pakett”, see digiallkirjastada ja saata kutse andjale  e- posti aadressile info@kylmaliit.ee  või paberkandjal, isiku poolt allkirjastatud dokumendid saata aadressile: Riho Pilv, AcRef OÜ (Eesti Külmaliit), Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.

 

 

Koolituspunktide arvestus