Taastõendamine

Külmamehaanik tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht tase 5 kutsete taastõendamine toimub töökogemuse ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide alusel. Koguda tuleb vähemalt 40 koolituspunkti (KP).  KA esitatavad dokumendid peavad olema isikupõhised, aktsepteeritavad, kutsealase täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavad dokumendid, erialast töökogemust tõendav dokument ning tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu ja tööandjate hinnanguga.

Kutse taastõendamise protseduuri viiakse läbi määratud päeval Tallinna Tööstushariduskeskuses (TTHK), Sõpruse pst 182, klassis C 117, algusega 9:00. Kutse taastõendamise päeva hommikul kohustuslik keskkonnaalaste regulatsioonide loeng, peale mida arutelu. Kes ei kogunud esitatud dokumentide põhiselt 40 KP punkti, lahendavad külmamehaanik, tase 4 mahus stendi ülesande, mille edukal läbimisel loetakse külmamehaaniku kutse taastõendatuks.

Järgmine külmamehaaniku kutse, tase 4 ja tase 5 taastõendamine korraldatakse 17 mail 2024.a.  Taastõendamine neile kellel lõppeb kutse kehtivus kutseregistris 29.05.2024.a. ja 01.07.2024. Dokumentide esitamise tähtaeg: 29,04.2024.a.

Külmamehaaniku kutse taastõendamine:

 1. Taastõendamiseks on vajalik viimase viie aasta jooksul koguda 40 KP, kutset saavad taastõendada isikud kes kutse kehtivuse ajal viimased kolm aastat töötasid omandatud erialal:
 • Kohustuslik kutseala regulatsioonide koolitus – 2 KP. Tunnistuse kehtivus 1 aasta.
  •  Kutseala regulatsioonide tasuline koolitus viiakse läbi peale taastõendamise sooviavalduste laekumist, tavaliselt kutse taastõendamise päeval.
 • Töökogemus – 15 KP. 1 aasta töökogemust annab            3 KP. Kohustus vähemalt 3 viimase aasta töökogemus.
 • Täiendõpe – 23 KP:
  • Täiendõpe koolituse kaudu – 18 KP. vt *Täiendkoolituse hindamine.
  • Täiendõpe iseseisva õppe kaudu – 5 KP.
 1. Juhul, kui taastõendamiseks vajalikud tingimused vt p 1. ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus suunata kutse taastõendaja sooritama taastõendmise testi:  toiming – valitud pileti alusel külmamehaanik, tase 4 stendieksami mahus, mille edukal läbimisel loetakse külmutusseadmete mehaaniku kutse taastõendatuks.

 

Kutse taastõendaja esitab Eesti Külmaliidule:

1) sooviavalduse (Kutse taastõendamise avaldus (Lisa 3) ),

2) erialase töökogemuse kirjelduse (täita sooviavalduse lehel vastavad lahtrid, kandes sinna viimase 5 aasta kestel tehtud olulisemad tööd, märkides ära oma osaluse tööde teostamisel, näiteks: paigaldus, seadistus, objekti juhtimine jne.)

3) isikupõhised, erialaste täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad .

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba),

5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andja poolt esitatud arvete tasumise kohta (Taastõendamise tasu kanda: Eesti Külmaliit MTÜ Swedbank A/a EE912200221016370655, sisusse märkida kutse andja poolt esitatud arve  number). Kutse andja võib TT arved esitada peale dokumentide laekumise tähtaega, siis kannab kutse andja maksekorralduse TT poolt esitatud dokumentide kausta.

17.05.2024 Kutse taastõendamise päeval  “Regulatsioonide koolitus” hinnaga 61,00 € (hind km-ga 22%) / taastõendaja. Kutse taastõendamise tasu: 94.00  EUR+ km  / taastõendaja.

10.05.2024 Pakub Külmaliit  soovijatele külmatehnika alast täienduskoolitust teemadel: “Log-ph teagrammi tundmine” ja “Skeemiõpe”. Koolitust viiakse läbi TTHK klassis C117 kui soovijaid vähemalt 5 isikut! Täienduskoolitus tasuline, hinnaga 110,00 € päev + km 22%  Hinnas loengute materjalid, lõunasöök. Läbijatele tunnistus väärtusega 2 KP punkti. Osa võivad võtta kõik soovijad! Täienduskoolitus mõeldud eeskätt neile taastõendajatele kes peavad sooritama stendieksami!

NB! Külmamehaaniku kutse taastõendamiseks esitatavatest dokumentidest koostada “pakett”, see digiallkirjastada ühe allkirjaga ja saata kutse andja  e- posti aadressile info@kylmaliit.ee  või paberkandjal, isiku poolt allkirjastatud dokumendid saata aadressile: Riho Pilv, AcRef OÜ (Eesti Külmaliit), Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Selgitus – kuidas peaksid olema vormistatud KP punktide kogumiseks kõlblikud koolituste tunnistused.
Eesti asutused või firmad, kes korraldavad külmatehnika alaseid täienduskoolitusi, peavad eelnevalt esitama loengute materjalid Eesti Külmaliidule läbivaatamiseks, et saaks tutvuda õppuse sisuga, hindamaks loengu kuulajatele antavate KP punktude määra. Kui väljastatud koolitustunnistusel EKL märkus puudub, arvestab EKL kutsekomisjon KP punkte meie poolt avaldatud metoodika järgi.
Valmistajatehaste külmatehnikaalaste koolituste isikupõhised tunnistused peavad sisaldama koolituste kuupäevi, loengute teemade põhjalikku loendit, kulunud aega tundides ja andmeid loengu pidaja kohta. Nende andmete põhjal või nende andmete puudumisel, määrab EKL kutsekomisjon KP punktide suuruse avaldatud metoodika järgi.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.

Koolituspunktide arvestus