Taastõendamine

Külmamehaanik tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht tase 5 kutsete taastõendamine toimub töökogemuse ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide alusel. Esitada tuleb vähemalt 40 koolituspunkti (KP) ulatuses KA poolt aktsepteeritud kutsealase täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavad dokumendid, erialast töökogemust tõendav dokument ning tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu ja tööandjate hinnanguga.

Taastõendamise võimalused:

 1. Taastõendamiseks on vajalik viimase viie aasta jooksul koguda 40 KP:
 • Kohustuslik kutseala regulatsioonide koolitus – 2 KP. Tunnistuse kehtivus 1 aasta.
  • Kohustuslik kutseala regulatsioonide tasuline koolitus viiakse läbi peale taastõendamise sooviavalduste laekumist.
 • Töökogemus – 15 KP. 1 aasta töökogemust 3 KP. Kohustus vähemalt 2 a töökogemus.
 • Täiendõpe – 23 KP:
  • Täiendõpe koolituse kaudu – 10 KP. vt *Täiendkoolituse hindamine.
  • Täiendõpe iseseisva õppe kaudu – 13 KP.
 1. Juhul, kui taastõendamiseks vajalikud tingimused vt p 1. ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus suunata kutse taastõendaja sooritama taastõendmise testi.

 

Kutse taastõendaja esitab Eesti Külmaliidule:

1) sooviavalduse (Taastõendamise sooviavaldus),

2) erialase töökogemuse kirjelduse (lisada sooviavaldusele)

3) erialase täiendkoolituste läbimist tõendavad dokumendid (kirjeldus lisada sooviavaldusele).

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba),

5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud arvete tasumise kohta (Taastõendamise tasu kanda: Eesti Külmaliit MTÜ Swedbank A/a EE912200221016370655, sisusse märkida kas arve number või kutse taastõendaja  nimi).

NB! Sooviavaldus peab olema kutse andjale saadetud vähemalt 14 päeva enne kutsetunnistuse aegumist. 

Kutse taastõendajatele kohustuslik “Regulatsioonide koolitus” hinnaga 35,00 EUR + km / taastõendaja

Kutse taastõendamise tasu: 94.00  EUR+ km  / taastõendaja.

Dokumendid tuleb saata e-mailile info@kylmaliit.ee (digiallkirjastatuna) või saata aadressile: Riho Pilv, Eesti Külmaliit, Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.

 

 

Koolituspunktide arvestus