Taastõendamine

,Külmamehaanik tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht tase 5 kutsete taastõendamine toimub töökogemuse ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide alusel. Koguda tuleb vähemalt 40 koolituspunkti (KP).  KA esitatavad dokumendid peavad olema isikupõhised, aktsepteeritavad, kutsealase täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavad dokumendid, erialast töökogemust tõendav dokument ning tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu ja tööandjate hinnanguga.

Toimumise koht Tallinna Tööstushariduskeskuses (TTHK), Sõpruse pst 182, klassis C 117, algusega 9:00. Kutse taastõendamise päeva hommikul kohustuslik keskkonnaalaste regulatsioonide loeng, peale mida arutelu. Kes ei kogunud esitatud dokumentide põhiselt 40 KP, lahendavad külmamehaanik, tase 4 mahus stendi ülesande, mille edukal läbimisel loetakse külmamehaaniku kutse taastõendatuks.

MÄRKUS       Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangute tõttu, COVID 19 viiruse leviku takistamiseks õppeasutuste sulgemine kuni 25 aprillini, märtsi ja aprilli kuu kutse taastõendamise protseduure läbi ei viida. Teile pikendatakse külmamehaaniku kutse kehtivust kutseregistris kuni 15 septembrini 2021.a. Piirangute lõppedes toimub kutse taastõendamine tavapärasel viisil. EKL palub kõigil, 2021 esimese poolaasta kutse taastõendajatel kinni pidada kutse taastõendamise dokumentide esitamise tähtaegadest!

Külmamehaanikud, tase 4 kellel lõppes kutseregistris kutse kehtivus 27 märtsil ja 17 aprillil lõppevad külmamehaaniku kutsed – teile pikendati ajutiselt külmamehaaniku kutse kestvust kutseregistris kuni ka. 15 septembrini. Piirangute lõppedes korraldab EKL külmamehaaniku kutseks taastõendamise tavapärase protseduuri, toimumise aja täpsem info saadetakse e-postiga  kõikidele asjaosalistele.

 Mai kuul kutsutakse külmamehaaniku kutse, tase 4 taastõendamisele isikud kellel lõppeb  külmamehaaniku kutse kehtivus 31 mail 2021.a. Taastõendajatelt kutse andjale dokumentide laekumise tähtaeg 04.05.2021. 

Juuni kuu alguseks kutsutakse külmamehaaniku kutse, tase 4 ja tase 5 taastõendamisele isikud kellel lõppeb kutse kehtivus kutseregistris 9 juunil 2021.a. Taastõendajatelt kutse andjale dokumentide laekumise tähtaeg 11.05.2021.a.

Külmamehaaniku kutse taastõendamine:

 1. Taastõendamiseks on vajalik viimase viie aasta jooksul koguda 40 KP:
 • Kohustuslik kutseala regulatsioonide koolitus – 2 KP. Tunnistuse kehtivus 1 aasta.
  •  Kutseala regulatsioonide tasuline koolitus viiakse läbi peale taastõendamise sooviavalduste laekumist.
 • Töökogemus – 15 KP. 1 aasta töökogemust 3 KP. Kohustus vähemalt 3 a. töökogemus.
 • Täiendõpe – 23 KP:
  • Täiendõpe koolituse kaudu – 10 KP. vt *Täiendkoolituse hindamine.
  • Täiendõpe iseseisva õppe kaudu – 13 KP.
 1. Juhul, kui taastõendamiseks vajalikud tingimused vt p 1. ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus suunata kutse taastõendaja sooritama taastõendmise testi:  toiming – valitud pileti alusel külmamehaanik, tase 4 stendieksami mahus, mille edukal läbimisel loetakse külmutusseadmete mehaaniku kutse taastõendatuks.

 

Kutse taastõendaja esitab Eesti Külmaliidule:

1) sooviavalduse (Kutse taastõendamise avaldus (Lisa 3) ),

2) erialase töökogemuse kirjelduse (lisada sooviavaldusele)

3) isikupõhised, erialaste täiendkoolituste läbimist tõendavad dokumentide koopiad .

4) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba),

5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andja poolt esitatud arvete tasumise kohta (Taastõendamise tasu kanda: Eesti Külmaliit MTÜ Swedbank A/a EE912200221016370655, sisusse märkida  arve     number).

Kutse taastõendajatele  “Regulatsioonide koolitus” hinnaga 35,00 EUR + km / taastõendaja

Kutse taastõendamise tasu: 94.00  EUR+ km  / taastõendaja.

 NB! Külmamehaaniku kutse taastõendamiseks esitatavatest dokumentidest koostada “pakett”, see digiallkirjastada ja saata kutse andjale  e- posti aadressile info@kylmaliit.ee  või paberkandjal, isiku poolt allkirjastatud dokumendid saata aadressile: Riho Pilv, AcRef OÜ (Eesti Külmaliit), Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.

 

 

Koolituspunktide arvestus