Külmamehaaniku kutse taastõendamine

2024 aasta mai kuu külmamehaaniku kutse taastõendamised mõeldud neile, kellel lõppeb kutse kestvus kutseregistris 29 mail ja 1 juulil 2024 aastal. Taastõendamise toimingute ajakava:  29.04.2024  taastõendajatelt dokumentide laekumise tähtaeg.  10. 05.2024 Erialane täienduskoolitus juhul kui soovijaid on 5 või enam. (Täienduskoolitusega püüame aidata neid kes taastõendamiseks peavad läbima stendieksami)  17.05 .2024 külmamehaaniku kutse taastõendamise päev, hommikul erialaste regulatsioonide loeng.

Kutsete külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 hindamisviis kutse taastõendamisel:
1) hindamine dokumentide alusel ( kogutud 40 KP punkti);
2) test (KP punkte alla 40-ne)- kui taastõendamiseks vajalikud eeltingimused ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus, külmamehaanik tase 4 mahus, kontrollida stendieksamil kutse taastõendaja kutsealaseid teoreetilisi teadmisi.

Kutse taastõendamise protseduurid viiakse läbi 17 mail 2024 Tallinna Tööstushariduskeskuse külmatehnika õppeklassis C 117A algusega 09:00. Kohe hommikul kõikidele kutse taastõendajatele kohustuslik külmatehnikaalaste regulatsioonide loeng- erialase seadusandluse muudatustest viimase 5 aasta jooksul. Peale loengut põgus vestlus ja vastused tekkinud küsimustele. Kutse taastõendamiseks  stendieksami sooritamine (KP punkte vähem kui 40) samal päeval, peale regulatsioonide loengut, külmatehnika õppeklassis C 117A.

Külmamehaaniku kutse taastõendamise kulude  arved esitab Eesti Külmaliit peale taastõendamise dokumentide laekumist ja tasumise kohta teeb kande taastõendamise Avalduse vastavasse lahtrisse

Selgitus – kuidas peaksid olema vormistatud KP punktide kogumiseks kõlblikud koolituste tunnistused.
Eesti asutused või firmad, kes korraldavad külmatehnika alaseid täienduskoolitusi, peavad eelnevalt esitama loengute materjalid Eesti Külmaliidule läbivaatamiseks, et saaks tutvuda õppuse sisuga, hindamaks loengu kuulajatele antavate KP punktude määra. Kui väljastatud koolitustunnistusel EKL märkus puudub, arvestab EKL kutsekomisjon KP punkte meie poolt avaldatud metoodika järgi.
Valmistajatehaste külmatehnikaalaste koolituste isikupõhised tunnistused peavad sisaldama koolituste kuupäevi, loengute teemade põhjalikku loendit, kulunud aega tundides ja andmeid loengu pidaja kohta. Nende andmete põhjal või nende andmete puudumisel, määrab EKL kutsekomisjon KP punktide suuruse avaldatud metoodika järgi.
Lisaküsimuste korral palun võtke ühendust Külmliiduga.