Külmamehaaniku kutse taastõendamine

2024 aasta veebruari kuu külmamehaaniku kutse taastõendamised mõeldud neile, kellel lõppeb kutse kestvus kutseregistris 27 veebruaril ja 29 märtsil 2024 aastal. Taastõendamise toimingute ajakava:  22.01.2024  taastõendajatelt dokumentide laekumise tähtaeg.  02.02.2024 Erialane täienduskoolitus juhul kui soovijaid on 5 või enam.   16.02.2024 külmamehaaniku kutse taastõendamise päev, hommikul erialaste regulatsioonide loeng.

Kutsete külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 hindamisviis kutse taastõendamisel:
1) hindamine dokumentide alusel ( kogutud 40 KP punkti);
2) test (KP punkte alla 40-ne)- kui taastõendamiseks vajalikud eeltingimused ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus, külmamehaanik tase 4 mahus, kontrollida kutse taastõendaja kutsealaseid teoreetilisi teadmisi.

Kutse taastõendamise protseduurid viiakse läbi 16 veebruaril 2024 Tallinna Tööstushariduskeskuse külmatehnika õppeklassis C 117A algusega 09:00. Kohe hommikul kõikidele kutse taastõendajatele kohustuslik külmatehnikaalaste regulatsioonide loeng- erialase seadusandluse muudatustest viimase 5 aasta jooksul. Peale loengut põgus vestlus ja vastused tekkinud küsimustele. Kutse taastõendamise vajaduseks stendieksami sooritamine (KP punkte vähem kui 40) samal päeval, peale regulatsioonide loengut, külmatehnika õppeklassis C 117A.

Külmamehaaniku kutse taastõendamise kulude  arved esitab Eesti Külmaliit peale taastõendamise dokumentide laekumist ja tasumise kohta teeb kande taastõendamise Avalduse vastavasse lahtrisse