KUTSE ANDMINE

Kutse andmine on protsess, mille käigus hinnatakse kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Vastavalt kutse tüübile toimub kutse andmine:

  1. Kutse andmine õppeasutuse lõpetamisel, mis märgitakse akadeemilisele õiendile või dipomile
  2. Kutse andmine tööturul tegutsevatele töötajatele, mille kohta antakse kutsetunnistus

(allikas: Kutsekoda)