Raamatud

Õpik “Põlevad külmaained”

Põlevad külmaained_kaaned_439x309mm_PRINT_page-0001

Õpik “Põlevad külmaained”

35.00  KM-ta

Käesolev õpik on abivahendiks põleva külmaainega külmaseadmete kasutamisega seotud seadusest tulenevate nõuete tutvustamisel ja mõistmisel. Külmatehnikas üldiselt kasutatav
norm EVS-EN 378 „Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded.” sisaldub materjalis ja seda on käsitletud eelkõige peatükkides „Täitekogused” ja „Riskianalüüs”. Lisaks on oluline tagada seadustele vastavus. Raamatu eesmärk on teadmiste jagamine külmutusseadmete mehaanikutele, projektijuhtidele ja seadmete kasutajatele, et ohutult teostada põleva külmaainega külmaseadmete paigaldust, hooldust ja remonti

35.00  KM-ta

Külmatehnika alused. Esko Kaappola, Aulis Hirvelä, Matti Jokela, Jani Kianta

Külmatehnika alused

Külmatehnika alused. Esko Kaappola, Aulis Hirvelä, Matti Jokela, Jani Kianta

26.00  KM-ta

Õpikus tutvustatakse külmatehniku töös vajalikke põhiteadmisi. Alguses käsitletakse termodünaamikat, külmatehnilist ringprotsessi ning külmaainete ja külmutusseadmeõlide omadusi. Raamatu põhiosa kirjeldab külmatehniliste komponentide ja torustiku paigaldamist ning nende tööpõhimõtet ja reguleerimist erinevate külmutussüsteemide korral. Külmatehnik alused on esimene soomekeelne õpik, mis on tõlgitud eesti keelde, kus on kirjeldatud ka külmutussüsteemi hooldamist ja veaotsingut ning külmutusvaldkonna õigusakte.

Raamat algab põhitõdede tutvustamisega ja sobib hästi esimeseks külmatehnika õpikuks. Seda saab kasutada külmatehniku kutseeksamikoolituseks ning külmatehnikute ja muude asjahuviliste iseseisvates õpingutes.

26.00  KM-ta

Seadme hoolderaamat

hoolderaamat

Seadme hoolderaamat

2.24  KM-ta

Liikme hind: 1,60 € + km (liikme hind arvestatakse arve koostamisel)

Hoolderaamat seadme hooldamisel tehtavate kannete jaoks.

2.24  KM-ta