Põlevad külmaained_kaaned_439x309mm_PRINT_page-0001

35.00  KM-ta

Käesolev õpik on abivahendiks põleva külmaainega külmaseadmete kasutamisega seotud seadusest tulenevate nõuete tutvustamisel ja mõistmisel. Külmatehnikas üldiselt kasutatav
norm EVS-EN 378 „Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded.” sisaldub materjalis ja seda on käsitletud eelkõige peatükkides „Täitekogused” ja „Riskianalüüs”. Lisaks on oluline tagada seadustele vastavus. Raamatu eesmärk on teadmiste jagamine külmutusseadmete mehaanikutele, projektijuhtidele ja seadmete kasutajatele, et ohutult teostada põleva külmaainega külmaseadmete paigaldust, hooldust ja remonti

Käesolev õpik on abivahendiks põleva külmaainega külmaseadmete kasutamisega seotud seadusest tulenevate nõuete tutvustamisel ja mõistmisel. Külmatehnikas üldiselt kasutatav
norm EVS-EN 378 „Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded.” sisaldub materjalis ja seda on käsitletud eelkõige peatükkides „Täitekogused” ja „Riskianalüüs”. Lisaks on oluline tagada seadustele vastavus. Raamatu eesmärk on teadmiste jagamine külmutusseadmete mehaanikutele, projektijuhtidele ja seadmete kasutajatele, et ohutult teostada põleva külmaainega külmaseadmete paigaldust, hooldust ja remonti