Külmamehaanik, tase 3

Külmamehaanik, tase 3 kutseeksam toimub 30.09.2022.

Külmamehaanik, tase 3 – nõutav on vähemalt põhiharidus ja kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal või 1-aastane erialane töökogemus.

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) avaldus (vt Kutse andmise avaldus (Lisa 1)) – e-kirjana saates palun digiallkirjastada

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist

4) varem omistatud kutseid tõendavad dokumendid või kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument või erialast töökogemust tõendav dokument (vt Kutse taotlemine (Lisa 2)), e-kirjana saates palun dokumentide pakett allkirjastada ühe digiallkirjaga. NB! Kindlasti peab olema läbitud keskkonnaalane koolitus, kui koolitus toimub peale dokumentide esitamise tähtaega, lisab EKL dokumentidele tunnistuse koopia.

5) Kutse taotlejale esitab EKL arve kutse taotlemise kulude kohta.

Kutseeksami tasu: 294.00 + KM EURi / taotleja. EKL liikmele 30 % hinnasoodustus

2022 aasta 30 septembri kutseeksamitel osalejatele dokumentide esitamise tähtaeg on 14.09.2022.a.

Eksamieeldust omavale kutse esmataotlejale toimub 22,09.2022 kohustuslik keskkonnaalane koolitus kestvusega 8 tundi, algusega 09:00 klassis C117. Hinnas kohvipaus, lõuna, loengu konspekt ja tunnistus. Maksumus EKL liikmele 70,00 EUR +km, mitteliikmele 100,00 EUR +km. Osavõtjale saadetakse arve.

Eksami sooritajatele TTHK ruumides eksamieelne infopäev 26,09.2022, algusega 15:00, klassis C 117. Mõeldud eeskätt nendele kutse esmataotlejatele kes ei osalenud täiendkoolitustel: selgitatakse eksamite kulgu ja tutvustatakse kutseeksami praktiliste osade  hindamiste kriteeriume.

Esitatavate  dokumentide pakett saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@kylmaliit.e, või saata aadressile: Riho Pilv, AcRef OÜ (Eesti Külmaliit) Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.