Külmamehaanik, tase 3

Külmamehaanik, tase 3 kutseeksam korraldatakse 03.11.2023.

Külmamehaanik, tase 3 – nõutav on vähemalt põhiharidus ja kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal või 1-aastane erialane töökogemus.

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) avaldus (vt Kutse andmise avaldus (Lisa 1)) – e-kirjana saates palun digiallkirjastada

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist

4) varem omistatud kutseid tõendavad dokumendid või kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument või erialast töökogemust tõendav dokument (vt Kutse taotlemine (Lisa 2)), e-kirjana saates palun dokumentide pakett allkirjastada ühe digiallkirjaga. NB! Kindlasti peab olema läbitud keskkonnaalane koolitus, kui koolitus toimub peale dokumentide esitamise tähtaega, lisab EKL dokumentidele tunnistuse koopia.

5) Kutse taotlejale esitab EKL arve kutse taotlemise kulude kohta.

Kutseeksami tasu: 294.00 + KM EURi / taotleja. EKL liikmele 30 % hinnasoodustus

3 novembri kutseeksamitel osalejatele dokumentide esitamise tähtaeg on 9 oktoober 2023.a.

Eksamieeldust omavale kutse esmataotlejale toimub Tallinna Tööstushariduskeskuses (TTHK), Sõpruse pst 182, 26 oktoobril 2023.a. kohustuslik keskkonnaalane koolitus kestvusega 8 tundi, algusega 09:00 klassis C117A. Hinnas kohvipaus, lõuna, loengu konspekt ja tunnistus. Maksumus EKL liikmele 70,00 EUR +km, mitteliikmele 100,00 EUR +km. Kutse esmataotlejatele saadetakse keskkonnaalase koolituse ja kutseeksami kulude arve.

Kutse esmataotlejatest eksami sooritajatele TTHK ruumides eksamieelne konsultatsioon 27 oktoobril, algusega 15:00, klassis C 117A. Mõeldud eeskätt nendele kutse esmataotlejatele kes ei osalenud täiendkoolitustel: selgitatakse eksamite kulgu ja tutvustatakse kutseeksami praktiliste osade  hindamiste kriteeriume. Kui soovijad on 5 või enam, pakub Külmaliit ka erialast täienduskoolitust teemadel: 27 oktoobril “Log p-h tundmine” ja  “Skeemiõpe”.  28 oktoobril “Vasktoru kõvajoodisega jootmine” ja “Vasktorust joonisepõhise profiili painutamine”.  Koolitused tasulised 80,00 € päev, hinnas lõunasõõk, materjalide konspektid ja kulumaterjalid. Osalejatele tunnistused.

Kutseeksam 3 novembrill 2023 TTHK majas, klassis C 117A algusega 08:45.

Esitatavatest  dokumentidest koostada “pakett” ja saata digiallkirjastatuna  ühe allkirjaga e-posti aadressile info@kylmaliit.e .

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.