Külmamehaanik, tase 3

Külmamehaanik, tase 3 kutseeksam toimub 24.03.2023.

Külmamehaanik, tase 3 – nõutav on vähemalt põhiharidus ja kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal või 1-aastane erialane töökogemus.

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) avaldus (vt Kutse andmise avaldus (Lisa 1)) – e-kirjana saates palun digiallkirjastada

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist

4) varem omistatud kutseid tõendavad dokumendid või kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument või erialast töökogemust tõendav dokument (vt Kutse taotlemine (Lisa 2)), e-kirjana saates palun dokumentide pakett allkirjastada ühe digiallkirjaga. NB! Kindlasti peab olema läbitud keskkonnaalane koolitus, kui koolitus toimub peale dokumentide esitamise tähtaega, lisab EKL dokumentidele tunnistuse koopia.

5) Kutse taotlejale esitab EKL arve kutse taotlemise kulude kohta.

Kutseeksami tasu: 294.00 + KM EURi / taotleja. EKL liikmele 30 % hinnasoodustus

2023 aasta 24 märtsi kutseeksamitel osalejatele dokumentide esitamise tähtaeg on 7 märts 2023.a.

Eksamieeldust omavale kutse esmataotlejale toimub 20 märtsil 2023.a. kohustuslik keskkonnaalane koolitus kestvusega 8 tundi, algusega 09:00 klassis C117. Hinnas kohvipaus, lõuna, loengu konspekt ja tunnistus. Maksumus EKL liikmele 70,00 EUR +km, mitteliikmele 100,00 EUR +km. Kutse esmataotlejatele saadetakse keskkonnaalase koolituse ja kutseeksami kulude arve.

Kutse esmataotlejatest eksami sooritajatele TTHK ruumides eksamieelne infopäev 17 märtsil, algusega 15:00, klassis C 117. Mõeldud eeskätt nendele kutse esmataotlejatele kes ei osalenud täiendkoolitustel: selgitatakse eksamite kulgu ja tutvustatakse kutseeksami praktiliste osade  hindamiste kriteeriume.

Kutseeksam 24 märtsil 2023 TTHK majas, klassis C 117A algusega 08:45.

Esitatavate  dokumentide pakett saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@kylmaliit.e .

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.