Külmamehaanik, tase 5

Järgmised külmatehnika paigaldusjuhi, tase 5 kutseeksamid korraldatakse 10. 09.2021.a.

Kutse külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 taotlemise eeltingimuseks on keskharidus, kutse „Külmamehaanik, tase 4“ ja sellel erialane töökogemus viimasel 3 aastal.

Kutse taotleja esitab kutse andjale Eesti Külmaliit, järgmised dokumendid:

1) vormikohane avaldus (vorm Lisa 1);
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) keskharidust tõendava dokumendi koopia;
4) külmamehaanik, tase 4 kutsetunnistuse koopia;
5) viimase 3 aasta erialast töökogemust tõendav dokument (vorm Lisa 2);
6) viimasel kolmel kalendriaastal taotleja poolt teostatud kolme objekti tehniliste tööde kirjeldus;
7) EKL poolt esitatud arve maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud arvete tasumise kohta.

Kutseeksami tasu ühele taotlejale 233,00 EUR +km.  EKL liikmele hinnasoodustus 30% alghinnast.

 

Juuni kuu kutseeksamitele dokumentide esitamise tähtaeg on 03.05.2021.a.

Kutse esmataotlejatele keskkonnaalane koolitus  … augustil 2021 TTHK-s, klassis C 117, algusega kell 09:00 ja kestvusega 8 tundi. Hinnas kohvipaus, lõuna, loengute konspekt ja Tunnistus.  Koolituse hind EKL liikmele 70,00 EUR +km ja mitteliikmele 100,00 EUR +km.

Eksamieeldust omavale taotlejale toimub 03.09.2021 konsultatsioon, algusega 13.00 klassis C 117. Mõeldud eeskätt külmamehaanik, tase 3 ja 4 taotlejatele kes ei osalenud täienduskoolitustel, tutvustatakse eksami kulgemist ja hindamiskriteeriume.

Esitatavate dokumentide “pakett” saata e-mailile info@kylmaliit.ee (digiallkirjastatuna) või saata aadressile: Riho Pilv, AcRef OÜ (Eesti Külmaliit), Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.