Külmamehaanik, tase 5

Järgmised külmamehaanik, tase 5 kutseeksamid korraldatakse 3 oktoobril 2023.a.

Külmamehaaniku kutse, külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 taotlemise eeltingimuseks on keskharidus, kutse „Külmamehaanik, tase 4“ ja sellel erialane töökogemus viimasel 3 aastal.

Kutse taotleja esitab kutse andjale Eesti Külmaliit, järgmised dokumendid:

1) vormikohane avaldus (vorm Lisa 1);
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) keskharidust tõendava dokumendi koopia;
4) külmamehaanik, tase 4 kutsetunnistuse koopia;
5) viimase 3 aasta erialast töökogemust tõendav dokument (vorm Lisa 2);
6) viimasel kolmel kalendriaastal taotleja poolt teostatud vähemalt kolme objekti tehniliste tööde kirjeldus koos paigaldusjoonistega;
7) Kutse taotlemisega seotud kulude kohta esitab EKL kutse taotlejale arve.

Kutseeksami tasu ühele taotlejale 233,00 EUR +km.  EKL liikmele hinnasoodustus 30% alghinnast.

 

Oktoobri kuu kutseeksamitele dokumentide esitamise tähtaeg on 09.10.2023.a.

Kutse esmataotlejatele keskkonnaalane koolitus  27 oktoobril 2023.a. TTHK-s, klassis C117A  algusega kell 09:00 ja kestvusega 8 tundi. Hinnas kohvipaus, lõuna, loengute konspekt ja Tunnistus.  Koolituse hind EKL liikmele 70,00 EUR +km ja mitteliikmele 100,00 EUR +km.

Eksamieeldust omavale taotlejale toimub 27 oktoobril konsultatsioon, algusega 15.00 klassis C 117A. Mõeldud eeskätt külmamehaanik, tase 3 ja 4 taotlejatele kes ei osalenud täienduskoolitustel, tutvustatakse eksami kulgemist ja hindamiskriteeriume.

Esitatavate dokumentide “pakett” saata e-mailile info@kylmaliit.ee (digiallkirjastatuna) või saata aadressile: Riho Pilv, AcRef OÜ (Eesti Külmaliit), Osmussaare 8, 13811 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.