Külmamehaanikute kutseeksamid oktoobris

Külmamehaanikute kutseeksamid toimuvad 19.10.15 ja 20.10.2015.a.

Kui avaldusi laekub ühe grupi jagu (15 inimest), siis toimub kutseeksam 19.10.2015.a.

Täpsem teave Külmamehaanik, tase 3 * ja Külmamehaanik, tase 4 *

Dokumentide laekumise tähtaeg 09. oktoober 2015.a.

Enne eksamit toimub, eksami eeldust omavatele taotlejatele infopäev (sellekohane teade saadetakse eksamieeldust omavatele isikutele avaldusel märgitud e-maili aadressile), kus antakse ülevaade kutseeksamil toimuvast ja saab esitada küsimusi.

Eksamieeldust omavatele isikutele toimub infopäev 15. oktoobril 2015.a.