Külmamehaanik, tase 3

Külmamehaanik, tase 3 kutseeksam toimub 12.02.2018.

 

Külmamehaanik, tase 3 – nõutav on vähemalt põhiharidus ja kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal või 1-aastane erialane töökogemus.

 

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) avaldus (vt Lisa 1) – e-kirjana saates palun digiallkirjastada

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist

4) varem omistatud kutseid tõendavad dokumendid või kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument või erialast töökogemust tõendav dokument (vt Lisa 2), e-kirjana saates palun digiallkirjastada. NB! Kindlasti peab olema läbitud keskkonnaalane koolitus, tuleb esitada tunnistuse koopia.

5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (Kutseeksami tasu kanda: Eesti Külmaliit MTÜ Swedbank A/a EE912200221016370655, sisusse märkida kutse taotleja nimi).

 

Kutseeksami tasu: 260.00 + KM EURi / taotleja.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.02.2018.a.

Eksamieeldust omavatele inimestele toimub 08.02.2018 infopäev, algusega 15.00*. Isikuid teavitatakse otse.

*kellaaeg võib muutuda +/- tund aega.

Dokumendid tuleb saata e-mailile info@kylmaliit.ee (digiallkirjastatuna) või saata Virge Raaga Eesti Külmaliit Narva mnt 148-14, 13628 Tallinn.

Lisainformatsioon: Virge Raaga 52 77 246.