Külmamehaanik, tase 3

Külmamehaanik, tase 3 kutseeksam toimub 03.05.2018.

Külmamehaanik, tase 3 – nõutav on vähemalt põhiharidus ja kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal või 1-aastane erialane töökogemus.

 

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) avaldus (vt Lisa 1) – e-kirjana saates palun digiallkirjastada

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

3) koopia vähemalt põhiharidust tõendavast dokumendist

4) varem omistatud kutseid tõendavad dokumendid või kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument või erialast töökogemust tõendav dokument (vt Lisa 2), e-kirjana saates palun digiallkirjastada. NB! Kindlasti peab olema läbitud keskkonnaalane koolitus, tuleb esitada tunnistuse koopia.

5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (Kutseeksami tasu kanda: Eesti Külmaliit MTÜ Swedbank A/a EE912200221016370655, sisusse märkida kutse taotleja nimi).

 

Kutseeksami tasu: 260.00 + KM EURi / taotleja.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 19.04.2018.a.

Eksamieeldust omavatele inimestele toimub 25.04.2018 infopäev, algusega 13.00. Isikuid teavitatakse otse.

Dokumendid tuleb saata e-mailile info@kylmaliit.ee (digiallkirjastatuna) või saata Riho Pilv Eesti Külmaliit Osmussaare 8, 13619 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.