“Külmapäev 2023”

2023 aasta seminar “Külmapäev 2023” korraldatakse 10 novembril Hestia Hotel Europa konverentsi saalis.

Järgmised külmamehaaniku kutse taotlemise kutseeksamid 3 novembril 2023.a.

Külmamehaaniku kutse tase 3, tase 4 ja tase 5 taotlemise kutseeksamid korraldatakse 3 novembril 2023.a. Kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg 9 oktoober 2023.a. Külmamehaaniku kutse taotlejate kohustuslik keskkonnaalane koolitus 26 oktoobril 2023.a. Soovijatele külmatehnikaalane täienduskoolitus 27 ja 28 oktoobril 2023.a. Täienduskoolituste teemad: 27.10.2023 “Log p-h diagrammi õpetus” ja “Skeemiõpetus” kus tutvustatakse el- ja automaatikaskeemide lugemist, tutvutakse õppestendidega. 28.10.2023 käsitletakse vasktorude kõvasulamiga jootmist ja 3/8″ vasktoru painutamist- nii teoreetiline kui praktiline õpe. Koolitused ja kutseeksamid viiakse läbi Tallinna Tööstushariduskeskuses (TTHK), Sõpruse pst 182 külmatehnika õppeklassis C117A, algusega 09:00.   Hõivatus koolitustel 8 tundi.    3 novembril kutseeksami algus klassis C117A kell 08;45.  Täiendavat teavet külmamehaaniku kutse taotlemise tingimustest, taotlemiseks esitatavatest dokumentidest ja nende vormistamisest saate lugeda Külmaliidu kodulehelt www.kylmaliit.ee, osadest: KUTSE ANDMINE, KOOLITUSED ja SÜNDMUSED.

Kutseeksamite eelne konsultatsioon, mõeldud eeskätt neile kutse taotlejatele kes ei osale täienduskoolitustel, 27 oktoobril kell 15:00 TTHK õppeklassis C117 A.

Külmamehaaniku kutse taastõendamine, september 2023 a.

Septembri kuu külmamehaaniku kutse taastõendamised mõeldud neile, kellel lõppeb kutse kestvus kutseregistris 26 septembril ja 5 detsembril 2023 aastal. Taastõendamise toimingute ajakava:  04.09.2023  taastõendajatelt dokumentide laekumise tähtaeg.  14.09.2023 Erialane täienduskoolitus juhul kui soovijaid on 5 või enam.   15.09.2023 Külmamehaaniku kutse taastõendamise päev, erialaste regulatsioonide loeng.

Kutsete külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 hindamisviis kutse taastõendamisel:
1) hindamine dokumentide alusel ( kogutud 40 KP punkti);
2) test (KP punkte alla 40-ne)- kui taastõendamiseks vajalikud eeltingimused ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus, külmamehaanik tase 4 mahus, kontrollida kutse taastõendaja kutsealaseid teoreetilisi teadmisi.

Kutse taastõendamise protseduurid viiakse läbi 15 septembril 2023 Tallinna Tööstushariduskeskuse külmatehnika õppeklassis C 117A algusega 09:00. Kohe hommikul kõikidele kutse taastõendajatele kohustuslik külmatehnikaalaste regulatsioonide loeng- erialase seadusandluse muudatustest viimase 5 aasta jooksul. Peale loengut põgus vestlus ja vastused tekkinud küsimustele. Kutse taastõendamise vajaduseks stendieksami sooritamine (KP punkte vähem kui 40) samal päeval, peale regulatsioonide loengut, külmatehnika õppeklassis C 117A.

Külmamehaaniku kutse taastõendamise kulude  arved esitab Eesti Külmaliit peale taastõendamise dokumentide laekumist ja tasumise kohta teeb kande taastõendamise Avalduse vastavasse lahtrisse

Külmaliit pakub 14 septembril 2023 külmatehnika alast täienduskoolitust eeldusel, et soovijaid on vähemalt viis isikut. Täienduskoolitus tasuline. Koolituse teemadeks: “Log p,h diagrammi käsitlemine”  ja “Skeemiõpetus”. Täienduskoolitus soovitav eeskätt neile kellel ette näha kutse taastõendamine läbi stendi eksami! Tutvu kutse taastõendamise eelduste ja tingimustega meie kodulehe osas: KUTSE ANDMINE – TAASTÕENDAMINE, siit leiate ka kutse taastõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, mida saate täitmiseks alla laadida. Kui kutse taastõendajal on läinud kaduma Eesti Külmaliidu poolt välja antud koolituste tunnistused võtke meiega ühendust.

Kõikidest esitatavatest dokumentidest koostada arvutis “pakett”, aktiveerida ja allkirjastada ühe  digiallkirjaga ning saata õigeaegselt 4 septembriks  2023 Eesti Külmaliitu.

Stendieksami hindamiskriteeriumid

Ülesanne stendil. KOKKU 10.

 1. ülesande lahendus joonisel – 1 punkt
 2. lahenduse kirjeldus ja realiseerimine stendil – 2 punkti
 3. ülesande elektriskeemi tundmine – 1 punkt
 4. elektriskeemi realiseerimine stendil – 2 punkti
 5. külmaaine kogumis ja täitmise metoodika tundmine – 2 punkti
 6. Süsteemi lekkekontrolli meetodid (Komisjoni määrus EÜ nr 1516/2007) – 2 punkti

Sooritatud 6 punktiga.

. Log ph diagrammi tundmine. KOKKU 10 p.

 1. oskab joonisel näidata gaasilise, vedela ja niiske ala – 1 punkt
 2. isojoonte leidmine graafikul – 2 punkti
 3. tunneb protsesside aurustumine ja kondenseerumine kulgemise suunda – 1 punkt
 4. parameetrite (imi rõhk/temp; surve rõhk/temp, kuuma gaasi temp, vedela temp enne paisventiili ja ülekuumendus) alusel nelja punkti leidmine diagrammilt, vormistamine protsessi jooniseks ning selle kirjeldamine – 4 punkti
 5. mõisted ülekuumendus (ja selle alusel paisventiili töö tundmine) ning alajahutus tundmine – 2 punkti

Sooritatud 4 punktiga

Külmatehnikaalane täienduskoolitus 2023 aasta oktoobri kuul.

EKL pakub soovijatele erialast täienduskoolitust, tingimusel, et grupi suurus oleks vähemalt 5 või enam osalejat. Täienduskoolitustel nii teoreetiline kui praktiline õpe: 27 0ktoobril 2023 – “Log p-h diagrammi tundmine”, “Skeemiõpe” el- ja automaatikaskeemide lugemine. 28 oktoobri täienduskoolitusel käsitletakse vasktorude kõvasulamiga jootmist ja 3/8″ vasktoru eskiisipõhist painutamist ja koonus-surveliitmikühenduse valmistamist. Õpe nii teoreetiline kui praktiline. Täienduskoolituste hinnas loengu materjalid, lõunasöök ja koolituse kulumaterjalid.

 

Täiendkoolitus tasuline, 80 EUR päev + km. EKL liikmele 30% hinnasoodustus . Hinnas lõunasöök, koolituste konspektid ja kulumaterjalid. Osalejatele kaasa tunnistus väärtusega 2 KP punkti. Täienduskoolitus toimub  TTHK majas, Sõpruse pst 182  (parkimine maja hoovis), klassis C117A, algusega kell 09:00. Sisenedes “A” korpusesse juhatab vasakult poolt eri viit “C” korpuse klassi C117A.

 

 

2023 aasta juuni kuu kutseeksamid

JUUNI KUU KUTSEEKSAMID

Külmamehaaniku kutse esmataotlejatel dokumentide esitamise tähtaeg  8 mai 2023.a.     Külmamehaaniku kutse taotlemiseks  vajalike dokumentide loetelu Eesti Külmaliidu (EKL) kodulehel:  www.kylmaliit.ee – osas  KUTSE TAOTLEMINE.

2023 aasta juuni kuusse planeeritud  külmamehaaniku kutse, tase 3  ja tase 4  kutseeksamite  ajakava:

Toimumise paik:  Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK), Sõpruse pst 182.

8 mail külmamehaaniku kutse esmataotlejatele dokumentide laekumise tähtaeg – nii töömaa esindajad kui TTHK lõpetajad

18 mail: kõikidele külmamehaaniku kutse esmataotlejatele (töömaa esindajad ja TTHK lõpetajad) keskkonnaalane koolitus TTHK majas, kogunemine külmatehnika õppeklassi C117A  kell 09:00.

2 juunil: kutseeksami eelne konsultatsioon, mõeldud eeskätt neile kutse esmataotlejatele kes ei osalenud erialasel täienduskoolitusel. Tutvustatakse kutseeksami käiku ja praktilistele sooritustele esitatavaid nõudeid. Konsultatsioon klassis C 117A algusega 15:00.

8 juunil kutseeksam TTHK lõpetajatele

9 juunil kutseeksam, töömaa esindajatele, külmamehaaniku kutse  tase 3 ja tase 4 esmataotlejatele ja korduseksamite  sooritajatele. Kutseeksamid algusega 08:45, kogunemine klassis C 117A.

Tasumine kutse taotlemise toimingute eest töömaa esindajatel vastavalt EKL poolt esitatud arvetele!

Keskkonnaalane koolitus: ( kõikidele kutse esmataotlejatele )  kestvus 8 tundi,  hinna sees  lõunasöök (ainult töömaa esindajatele). Iga osaleja saab kaasa loengute konspekti ja tunnistuse (2 KP ) koolituse läbimise kohta.

Kutseeksam:   kahes jaos: teoreetiline ja praktiline osa. Eksamipäeva hommikul valikvastustega test, teoreetiliste teadmiste kontrollimiseks ja selle läbijad sooritavad praktilise osa eksamist õppeklassi stendidel, jootmise ja lukksepatööde laborites .

Eksami päeval, eksami erinevate osade sooritamise vaheajal võimalik lõunastada hoone II korruse sööklas kuni kella 16-neni.

EKL pakub soovijatele erialast täienduskoolitust, tingimusel, et grupi suurus oleks vähemalt 5 või enam osalejat. Täienduskoolitustel  teoreetiline ja praktiline õpe: 29 mail – Log p-h diagrammi tundmine, “Skeemiõpe” el- ja automaatikaskeemide lugemine. Kas 27 või 30 mai täienduskoolitusel (aeg kokkuleppel soovijatega) “Vasktoru kõvajoodisega jootmine, jooteühenduse kvaliteedi kontroll” ja “3/8″ vasktoru eskiisipõhine painutamine ja surveliitmikühenduste valmistamine”.   Täiendkoolitused tasulised, 80 EUR päev + km. EKL liikmele 30% hinnasoodustus . Hinnas lõunasöök, koolituste konspektid ja kulumaterjalid. Osalejatele kaasa tunnistus kus KP punktide arvestus. Osaleda võivad kõik soovijad!

Järgmine külmamehaaniku kutse taastõendamine 2 juunil 2023.a.

Juuni kuu külmamehaaniku kutse taastõendamised mõeldud neile, kellel lõppeb kutse kestvus kutseregistris 12 ja 19 juunil 2023 aastal. Taastõendamise toimingute ajakava:  15.05.2023  taastõendajatelt dokumentide laekumise tähtaeg.  29.05.2023 Erialane täienduskoolitus juhul kui soovijaid on 5 või enam.   02.06.2023 Külmamehaaniku kutse taastõendamise päev, erialaste regulatsioonide loeng.

Kutsete külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 hindamisviis kutse taastõendamisel:
1) hindamine dokumentide alusel ( kogutud 40 KP punkti);
2) test (KP punkte alla 40-ne)- kui taastõendamiseks vajalikud eeltingimused ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus, külmamehaanik tase 4 mahus, kontrollida kutse taastõendaja kutsealaseid teoreetilisi teadmisi.

Kutse taastõendamise protseduurid viiakse läbi 2 juunil 2023 Tallinna Tööstushariduskeskuse külmatehnika õppeklassis C 117A algusega 09:00. Kohe hommikul kõikidele kutse taastõendajatele kohustuslik külmatehnikaalaste regulatsioonide loeng- erialase seadusandluse muudatustest viimase 5 aasta jooksul. Peale loengut põgus vestlus ja vastused tekkinud küsimustele. Kutse taastõendamise vajaduseks stendieksami sooritamine (KP punkte vähem kui 40) samal päeval, peale regulatsioonide loengut, külmatehnika õppeklassis C 117A.

Külmamehaaniku kutse taastõendamise kulude  arved esitab Eesti Külmaliit peale taastõendamise dokumentide laekumist ja tasumise kohta teeb kande taastõendamise Avalduse vastavasse lahtrisse

Külmaliit pakub 29 mail 2023 külmatehnika alast täienduskoolitust eeldusel, et soovijaid on vähemalt viis isikut. Koolituse teemadeks: “Log p,h diagrammi käsitlemine”  ja “Skeemiõpetus”. Täienduskoolitus soovitav neile kellel ette näha kutse taastõendamine läbi stendi eksami! Tutvu kutse taastõendamise eelduste ja tingimustega meie kodulehe osas: KUTSE ANDMINE – TAASTÕENDAMINE, siit leiate ka kutse taastõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, mida saate täitmiseks alla laadida. Kui kutse taastõendajal on läinud kaduma Eesti Külmaliidu poolt välja antud koolituste tunnistused võtke meiega ühendust.

Kõikidest esitatavatest dokumentidest koostada arvutis “pakett”, aktiveerida ja allkirjastada ühe  digiallkirjaga ning saata õigeaegselt 15 maiks  2023 Eesti Külmaliitu.

Stendieksami hindamiskriteeriumid

Ülesanne stendil. KOKKU 10.

 1. ülesande lahendus joonisel – 1 punkt
 2. lahenduse kirjeldus ja realiseerimine stendil – 2 punkti
 3. ülesande elektriskeemi tundmine – 1 punkt
 4. elektriskeemi realiseerimine stendil – 2 punkti
 5. külmaaine kogumis ja täitmise metoodika tundmine – 2 punkti
 6. Süsteemi lekkekontrolli meetodid (Komisjoni määrus EÜ nr 1516/2007) – 2 punkti

Sooritatud 6 punktiga.

. Log ph diagrammi tundmine. KOKKU 10 p.

 1. oskab joonisel näidata gaasilise, vedela ja niiske ala – 1 punkt
 2. isojoonte leidmine graafikul – 2 punkti
 3. tunneb protsesside aurustumine ja kondenseerumine kulgemise suunda – 1 punkt
 4. parameetrite (imi rõhk/temp; surve rõhk/temp, kuuma gaasi temp, vedela temp enne paisventiili ja ülekuumendus) alusel nelja punkti leidmine diagrammilt, vormistamine protsessi jooniseks ning selle kirjeldamine – 4 punkti
 5. mõisted ülekuumendus (ja selle alusel paisventiili töö tundmine) ning alajahutus tundmine – 2 punkti

Sooritatud 4 punktiga

Külmamehaaniku kutse taastõendamised

Järgmine külmamehaaniku kutse, tase 4 ja tase 5 taastõendamine  3 veebruaril  2023.a.

3 veebruaril 2023 aastal  külmamehaaniku kutse taastõendamine neile kellel lõppeb kutse kehtivus kutseregistris 11 ja 15 veebruaril 2023.a.

Külmamehaaniku kutse taastõendamise dokumentide laekumise tähtaeg 16 jaanuar 2023. a.

Kutsete külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 hindamisviis kutse taastõendamisel:
1) hindamine dokumentide alusel ( kogutud 40 KP punkti);
2) test (KP punkte alla 40-ne)- kui taastõendamiseks vajalikud eeltingimused ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus, külmamehaanik tase 4 mahus, kontrollida kutse taastõendaja kutsealaseid teoreetilisi teadmisi

Kutse taastõendamise protseduurid viiakse läbi 3 veebruaril 2023 Tallinna Tööstushariduskeskuse külmatehnika õppeklassis C117 algusega 09:00. Kohe hommikul kõikidele kutse taastõendajatele külmatehnikaalaste regulatsioonide loeng- erialase seadusandluse muudatustest viimase 5 aasta jooksul. Peale loengut põgus vestlus ja vastused tekkinud küsimustele. Kutse taastõendamise vajaduseks stendieksami sooritamine (KP punkte vähem kui 40) samal päeval, peale kohustuslikku “Regulatsioonide loengut”, külmatehnika õppeklassis C117.

Külmaliit pakub 2 veebruaril 2023 külmatehnika alast täienduskoolitust eeldusel, et soovijaid on vähemalt kuus isikut. Koolituse teemadeks: “Log p,h diagrammi käsitlemine”  ja “Skeemiõpetus”. Täienduskoolitus soovitav neile kellel ette näha kutse taastõendamine läbi stendi eksami! Tutvu kutse taastõendamise eelduste ja tingimustega meie kodulehe osas: KUTSE ANDMINE – TAASTÕENDAMINE, siit leiate ka kutse taastõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, mida saate täitmiseks alla laadida. Kui kutse taastõendajal on läinud kaduma Eesti Külmaliidu poolt välja antud koolituste tunnistused võtke meiega ühendust.

Kõikidest esitatavatest dokumentidest koostada arvutis “pakett”, aktiveerida ja allkirjastada ühe  digiallkirjaga ning saata õigeaegselt, 16 jaanuariks 2023 Eesti Külmaliitu.

Stendieksami hindamiskriteeriumid

Ülesanne stendil. KOKKU 10.

 1. ülesande lahendus joonisel – 1 punkt
 2. lahenduse kirjeldus ja realiseerimine stendil – 2 punkti
 3. ülesande elektriskeemi tundmine – 1 punkt
 4. elektriskeemi realiseerimine stendil – 2 punkti
 5. külmaaine kogumis ja täitmise metoodika tundmine – 2 punkti
 6. Süsteemi lekkekontrolli meetodid (Komisjoni määrus EÜ nr 1516/2007) – 2 punkti

Sooritatud 6 punktiga.

. Log ph diagrammi tundmine. KOKKU 10 p.

 1. oskab joonisel näidata gaasilise, vedela ja niiske ala – 1 punkt
 2. isojoonte leidmine graafikul – 2 punkti
 3. tunneb protsesside aurustumine ja kondenseerumine kulgemise suunda – 1 punkt
 4. parameetrite (imi rõhk/temp; surve rõhk/temp, kuuma gaasi temp, vedela temp enne paisventiili ja ülekuumendus) alusel nelja punkti leidmine diagrammilt, vormistamine protsessi jooniseks ning selle kirjeldamine – 4 punkti
 5. mõisted ülekuumendus (ja selle alusel paisventiili töö tundmine) ning alajahutus tundmine – 2 pukti

Sooritatud 4 punktiga

Külmapäev 2022

Seminari “Külmapäev 2022” toimumise aeg 3 november 2022

Päevakava

09:00 –   9:05     Avasõnad.

09:05 – 09:35   Esmaabi õnnetusjuhtumite korral.  Evelin Reiljan, Eesti Mereakadeemia.

09:40 – 10:10   Toimingud uuenenud FOKA registris.       Romario Siimer,  Keskkonnaministeerium

10:15 – 10:45    „Tark kodu“  kütte ja jahutuse seadmete ökonoomne toimimine.  Siim Täkker, „R8“

10:45 – 11:05     Kohvipaus

11:10 – 11:30    (Eesti soojuspumba turu ülevaade.)  Raido Malõšev, Eesti Soojuspumba Liit

11:35 – 12:20    Külmaainetest.  Martyn Cooper  MlnstR, FETA (Keskkonnaalaste Kutseühingute Liit,  Inglismaa)

12:35 – 13:30    LÕUNA

13:30 – 13:50    F-gaasi seaduse muudatuste eelnõust.   Kaidi Kiil,  Keskkonnaministeerium

13:55 – 14:20     Milliseid paigaldusnõudeid jälgida külmavarustuse paigaldamisel.  Vassil Hartšuk, Päästeamet.

14:25 – 15:00    Nõuded ja soovitused külmaainete lekkeanduritele.  Pekka Relander, SAMON AB

15:05 – 15:20    Kohvipaus.

15:20 – 15:45     Nõuded CO2 seadmete paigaldusel.   Teet Kullas, Cooltec OÜ

15:50 – 16:15    Külmamasina jääksoojuse kasutamine soojuspumbasüsteemides hoonete  kütmiseks ja sooja vee tootmiseks.  Aleksander Kovšikov Kliimaseade OÜ, tehniline  arendusjuht.

16:20 – 16:35     Küsimused arutelud ja lõppsõna.

16:35 – 17:00     Osalejatele tunnistuste jagamine.   

Külmapäeva soodustus! Külmapäeval osaleja, vormistades end Eesti Külmaliidu liikmeks, saab 30% hinnasoodustust, vastav avalduse vorm aadressil: www.kylmaliit.ee,  

Toimumise aeg: 3 november 2022, algusega 09:00

 Toimumispaik:  Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn

 Sõidukite parkimine: EuroPark, Ahtri 3, avatud 24 tundi. Parkimine kas EuroPark-i vormistamisega  või parkimise pilet lunastada müntide eest parkla automaatidest, pilet jätta auto armatuurlauale.

 Osavõtutasu: (sisendkulude suurenemisega on muudatused hindades) EKL liige 110 €, mitteliige 195 €, hindadele lisandub km.

Hinnasoodustus EKL mitteliikmele: ühest firmast kolm ja rohkem osalejat  – 10% hinnast, ESTIS liikmetele ja Eesti Soojuspumba Liidu liikmetele soodustus -10% hinnast.

Külmapäeval osalemine annab külmameestele (tase 4 ja 5) 8 KP punkti.

 Registreerimine: kuni 25 oktoobrini 2022. Tunnistuste trükkimiseks saatke osalejate nimed ja osalemismaksu arve maksja koordinaadid.

COVID-19 piirangutest tulenev info
Momendil piirangud puuduvad.

 

Koolitused

Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK, Sõpruse pst 182, Tallinn) jätkab  2022 aasta sügisel  vastuvõttu külmutusseadmete mehaaniku erialale.
Külmamehaaniku koolitus on mõeldud külmatehnika erialast huvitatutele, töötavatele elektrikutele ja automaatikutele, kes soovivad oma teadmisi täiendada külmatehnika valdkonnas ja omandada uut kaaskutset. Külmamehaaniku õppetöö toimub põhitöö kõrvalt, kahe aasta jooksul, sesoonõppena üks kord kuus (neljapäevast laupäevani). Õppekava maht on 80 õppenädalat, millest praktika moodustab 20 nädalat. Õppeprogramm eeldab, et osaleja töötab vähemalt teisel õppeaastal erialase praktika omandamiseks, F-gaasi käitlemise luba omavas külmatehnikaga tegelevas firmas ja kellel töötab, praktika juhendamiseks, külmamehaanik, tase 4 kehtiva litsentsiga töötaja.

Kindlasti on teie ettevõtetes töötajaid, kellel oleks vaja tõsta kvalifikatsiooni. Õppetöö lõppeb külmamehaanik, tase 4 kutseeksamiga ja kogu õppetöö on tasuta … lisaks õppetoetus (stipendium). Täpsema info õppetöö ja muu sinna juurde kuuluva kohta saate Eduard Brindfeldt´ilt E-post : eduard@tthk.ee

Külmapäev 2021

“Külmapäev 2021” korraldatakse 27 oktoobril 2021, toimumise koht Hestia Hotel Europa, Paadi tn. 5, Tallinn.

KÜLMAPÄEV 2021.

 9:00 – 9:05       Avasõnad.

9:05 – 9:35    Külmaainete taas väärtustamine ja jäätmekäitlus – Igor Miilvee

9:35 – 10:00     Külmaainete seadusandlus. Millist külmaainet võib homme kasutada? – Stanislav Štõkov

10:00 – 10:30    Päästeamet.

10:30 – 10:50   Kohvipaus.

10:50 – 11:30   Põlevad külmaained.

11:30 – 12:20   CO2 süsteemide käsitlemine, hooldustööde teostamine – Huurre Finland

12:20 – 12:45   Uued külmaained soojuspumpades – Roland Jung

12:30 – 13:15   LÕUNA

13:15 – 14:00   FOKA register. Egon Oraste, Keskkonnaamet, FOKA registri peakonsultant

14:00 – 14:50   Kompressorid ja uued külmaained – Bitzer

14:50 – 15:05   Külmutustehnikaalased spetsialiseerumise  tasemed A,B,C –  Imre Soorand

15:05 – 15:20   Kohvipaus.

15:20 – 15:50   Põlevate külmaainete ohutus – Riho Pilv,  EKL

15:50 – 16:15   Surveseadme valmistamine. CO2 surveseadmetes. Inspecta-Kiwa, Aleksander Iivanainen,

16:15 – 16:55   Hoonete jahutus, praktiline analüüs. Tiit Tark, Hevac OÜ juhataja.

16:55 – 17:00   Lõppsõna

 

Esinejatest:

Firma „Bitzer“ Saksamaa, kompressorite ja külmavarustuse seadmete tootja.

 

Külmapäeva soodustus! Külmapäeval osaleja, vormistades end Eesti Külmaliidu liikmeks, vastav vorm aadressil: www.kylmaliit.ee, saab sisseastumismaksu võrra soodustust.

 

Toimumise aeg: 27 oktoober, algusega 09:00

Toimumispaik:  Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn

Sõidukite parkimine: EuroPark, Ahtri 3, avatud 24 tundi. Parkimise pilet lunastada parkla automaatidest.

Osavõtutasu: EKL liige 100 €, mitteliige 175 €, hindadele lisandub km.

Hinnasoodustus EKL mitteliikmele: ühest firmast kolme ja rohkem osalejat, soodustus  – 10% hinnast

Külmapäeval osalemine annab 8 KP punkti.  Kaasa tunnistus ja loengute konspekt.

Osavõtuks registreerimine: kuni 18 oktoobrini 2021. Tunnistuste ettevalmistamiseks saatke osalejate nimed ja arve maksja koordinaadid.

 

 COVID-19 piirangutest tulenev info
Seoses avalike ürituste korraldamisele seatud piirangutega saame üritusele lubada vaid   COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud inimesed. Vastavad tõendid saab luua patsiendiportaalis digilugu.ee ning on kohustuslikud ettenäitamiseks üritusel osalemiseks.

Kohapeal kiirteste enam osta ja teha ei saa, loodame ausale ja mõistlikule suhtumisele!

PALVE OSALEJATELE – varuge aega  seminari eelsele vormistamisele: parkimisele, COVID kontrollile ja osalejaks märkimisele, soovitavalt vähemalt pool tundi!