Õpik “Põlevad külmaained”

Eesti Külmaliidult võimalik soetada uut õpikut “Põlevad külmaained”

Ostu soovist anda teada e.posti aadressile: info@kylmaliit.ee , lisades maksja nime, kellele koostatakse ostu arve, aadress, mob. number ja kohale toimetamise soovi korral ka  Omniva pakiautomaadi nimi. Õpiku käibemaksuga hind 38,15 €, pakiautomaati saatmise lisakulu 6,00 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külmamehaaniku kutse taastõendamine

2024 aasta mai kuu külmamehaaniku kutse taastõendamised mõeldud neile, kellel lõppeb kutse kestvus kutseregistris 29 mail ja 1 juulil 2024 aastal. Taastõendamise toimingute ajakava:  29.04.2024  taastõendajatelt dokumentide laekumise tähtaeg.  10. 05.2024 Erialane täienduskoolitus juhul kui soovijaid on 5 või enam. (Täienduskoolitusega püüame aidata neid kes taastõendamiseks peavad läbima stendieksami)  17.05 .2024 külmamehaaniku kutse taastõendamise päev, hommikul erialaste regulatsioonide loeng.

Kutsete külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 hindamisviis kutse taastõendamisel:
1) hindamine dokumentide alusel ( kogutud 40 KP punkti);
2) test (KP punkte alla 40-ne)- kui taastõendamiseks vajalikud eeltingimused ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus, külmamehaanik tase 4 mahus, kontrollida stendieksamil kutse taastõendaja kutsealaseid teoreetilisi teadmisi.

Kutse taastõendamise protseduurid viiakse läbi 17 mail 2024 Tallinna Tööstushariduskeskuse külmatehnika õppeklassis C 117A algusega 09:00. Kohe hommikul kõikidele kutse taastõendajatele kohustuslik külmatehnikaalaste regulatsioonide loeng- erialase seadusandluse muudatustest viimase 5 aasta jooksul. Peale loengut põgus vestlus ja vastused tekkinud küsimustele. Kutse taastõendamiseks  stendieksami sooritamine (KP punkte vähem kui 40) samal päeval, peale regulatsioonide loengut, külmatehnika õppeklassis C 117A.

Külmamehaaniku kutse taastõendamise kulude  arved esitab Eesti Külmaliit peale taastõendamise dokumentide laekumist ja tasumise kohta teeb kande taastõendamise Avalduse vastavasse lahtrisse

Selgitus – kuidas peaksid olema vormistatud KP punktide kogumiseks kõlblikud koolituste tunnistused.
Eesti asutused või firmad, kes korraldavad külmatehnika alaseid täienduskoolitusi, peavad eelnevalt esitama loengute materjalid Eesti Külmaliidule läbivaatamiseks, et saaks tutvuda õppuse sisuga, hindamaks loengu kuulajatele antavate KP punktude määra. Kui väljastatud koolitustunnistusel EKL märkus puudub, arvestab EKL kutsekomisjon KP punkte meie poolt avaldatud metoodika järgi.
Valmistajatehaste külmatehnikaalaste koolituste isikupõhised tunnistused peavad sisaldama koolituste kuupäevi, loengute teemade põhjalikku loendit, kulunud aega tundides ja andmeid loengu pidaja kohta. Nende andmete põhjal või nende andmete puudumisel, määrab EKL kutsekomisjon KP punktide suuruse avaldatud metoodika järgi.
Lisaküsimuste korral palun võtke ühendust Külmliiduga.

Järgmised külmamehaaniku kutse taotlemise kutseeksamid 6 ja 7 juunil 2024.a.

Külmamehaaniku kutse, tase 3, tase 4 ja tase 5 kutseeksamid planeeritud 6 ja 7 juunile 2024.a.

Kutse esmataotlemise dokumentide esitamise tähtaeg 8 mai  2024.a. Külmamehaaniku kutse esmataotlejate kohustuslik keskkonnaalane koolitus  23 mail 2024.a. Soovijatele külmatehnikaalane täienduskoolitus 24 ja 25 mail 2024.a. Täienduskoolituste teemad: 24.05.2024 “Log p-h diagrammi õpetus” ja “Skeemiõpetus” kus tutvustatakse el- ja automaatikaskeemide lugemist, tutvutakse õppestendidega. 25.05.2024 käsitletakse vasktorude kõvasulamiga jootmist ja 3/8″ vasktoru painutamist- nii teoreetiline kui praktiline õpe. Koolitused ja kutseeksamid viiakse läbi Tallinna Tööstushariduskeskuses (TTHK), Sõpruse pst 182 külmatehnika õppeklassis C117A, algusega 09:00.   Hõivatus koolitustel 8 tundi.    6 juunil kutseeksam TTHK lõpetajatele ja  7 juuni kutseeksam töömaa esindajatele, mõlema kutseeksami  algus klassis C117A kell 08;45.  Täiendavat teavet külmamehaaniku kutse taotlemise tingimustest, taotlemiseks esitatavatest dokumentidest ja nende vormistamisest saate lugeda Külmaliidu kodulehelt www.kylmaliit.ee, osadest: KUTSE ANDMINE, KOOLITUSED ja SÜNDMUSED.

Kutseeksamite eelne konsultatsioon, mõeldud eeskätt neile kutse esmataotlejatele kes ei osale täienduskoolitustel, 24 mail kell 15:00 TTHK õppeklassis C117 A. Tutvustatakse ainult külmamehaaniku kutseeksami erinevate osade käikku ja hindamiskriteeriume.

 

Järgmised külmamehaaniku kutse taotlemise kutseeksamid 3 novembril 2023.a.

Külmamehaaniku kutse tase 3, tase 4 ja tase 5 taotlemise kutseeksamid korraldatakse 3 novembril 2023.a. Kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg 9 oktoober 2023.a. Külmamehaaniku kutse taotlejate kohustuslik keskkonnaalane koolitus 27 oktoobril 2023.a. Soovijatele külmatehnikaalane täienduskoolitus 26 ja 28 oktoobril 2023.a. Täienduskoolituste teemad: 26.10.2023 “Log p-h diagrammi õpetus” ja “Skeemiõpetus” kus tutvustatakse el- ja automaatikaskeemide lugemist, tutvutakse õppestendidega. 28.10.2023 käsitletakse vasktorude kõvasulamiga jootmist ja 3/8″ vasktoru painutamist- nii teoreetiline kui praktiline õpe. Koolitused ja kutseeksamid viiakse läbi Tallinna Tööstushariduskeskuses (TTHK), Sõpruse pst 182 külmatehnika õppeklassis C117A, algusega 09:00.   Hõivatus koolitustel 8 tundi.    3 novembril kutseeksami algus klassis C117A kell 08;45.  Täiendavat teavet külmamehaaniku kutse taotlemise tingimustest, taotlemiseks esitatavatest dokumentidest ja nende vormistamisest saate lugeda Külmaliidu kodulehelt www.kylmaliit.ee, osadest: KUTSE ANDMINE, KOOLITUSED ja SÜNDMUSED.

Kutseeksamite eelne konsultatsioon, mõeldud eeskätt neile kutse taotlejatele kes ei osale täienduskoolitustel, 27 oktoobril kell 15:00 TTHK õppeklassis C117 A.

Külmamehaaniku kutse taastõendamine, september 2023 a.

Septembri kuu külmamehaaniku kutse taastõendamised mõeldud neile, kellel lõppeb kutse kestvus kutseregistris 26 septembril ja 5 detsembril 2023 aastal. Taastõendamise toimingute ajakava:  04.09.2023  taastõendajatelt dokumentide laekumise tähtaeg.  14.09.2023 Erialane täienduskoolitus juhul kui soovijaid on 5 või enam.   15.09.2023 Külmamehaaniku kutse taastõendamise päev, erialaste regulatsioonide loeng.

Kutsete külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 hindamisviis kutse taastõendamisel:
1) hindamine dokumentide alusel ( kogutud 40 KP punkti);
2) test (KP punkte alla 40-ne)- kui taastõendamiseks vajalikud eeltingimused ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus, külmamehaanik tase 4 mahus, kontrollida kutse taastõendaja kutsealaseid teoreetilisi teadmisi.

Kutse taastõendamise protseduurid viiakse läbi 15 septembril 2023 Tallinna Tööstushariduskeskuse külmatehnika õppeklassis C 117A algusega 09:00. Kohe hommikul kõikidele kutse taastõendajatele kohustuslik külmatehnikaalaste regulatsioonide loeng- erialase seadusandluse muudatustest viimase 5 aasta jooksul. Peale loengut põgus vestlus ja vastused tekkinud küsimustele. Kutse taastõendamise vajaduseks stendieksami sooritamine (KP punkte vähem kui 40) samal päeval, peale regulatsioonide loengut, külmatehnika õppeklassis C 117A.

Külmamehaaniku kutse taastõendamise kulude  arved esitab Eesti Külmaliit peale taastõendamise dokumentide laekumist ja tasumise kohta teeb kande taastõendamise Avalduse vastavasse lahtrisse

Külmaliit pakub 14 septembril 2023 külmatehnika alast täienduskoolitust eeldusel, et soovijaid on vähemalt viis isikut. Täienduskoolitus tasuline. Koolituse teemadeks: “Log p,h diagrammi käsitlemine”  ja “Skeemiõpetus”. Täienduskoolitus soovitav eeskätt neile kellel ette näha kutse taastõendamine läbi stendi eksami! Tutvu kutse taastõendamise eelduste ja tingimustega meie kodulehe osas: KUTSE ANDMINE – TAASTÕENDAMINE, siit leiate ka kutse taastõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, mida saate täitmiseks alla laadida. Kui kutse taastõendajal on läinud kaduma Eesti Külmaliidu poolt välja antud koolituste tunnistused võtke meiega ühendust.

Kõikidest esitatavatest dokumentidest koostada arvutis “pakett”, aktiveerida ja allkirjastada ühe  digiallkirjaga ning saata õigeaegselt 4 septembriks  2023 Eesti Külmaliitu.

Stendieksami hindamiskriteeriumid

Ülesanne stendil. KOKKU 10.

 1. ülesande lahendus joonisel – 1 punkt
 2. lahenduse kirjeldus ja realiseerimine stendil – 2 punkti
 3. ülesande elektriskeemi tundmine – 1 punkt
 4. elektriskeemi realiseerimine stendil – 2 punkti
 5. külmaaine kogumis ja täitmise metoodika tundmine – 2 punkti
 6. Süsteemi lekkekontrolli meetodid (Komisjoni määrus EÜ nr 1516/2007) – 2 punkti

Sooritatud 6 punktiga.

. Log ph diagrammi tundmine. KOKKU 10 p.

 1. oskab joonisel näidata gaasilise, vedela ja niiske ala – 1 punkt
 2. isojoonte leidmine graafikul – 2 punkti
 3. tunneb protsesside aurustumine ja kondenseerumine kulgemise suunda – 1 punkt
 4. parameetrite (imi rõhk/temp; surve rõhk/temp, kuuma gaasi temp, vedela temp enne paisventiili ja ülekuumendus) alusel nelja punkti leidmine diagrammilt, vormistamine protsessi jooniseks ning selle kirjeldamine – 4 punkti
 5. mõisted ülekuumendus (ja selle alusel paisventiili töö tundmine) ning alajahutus tundmine – 2 punkti

Sooritatud 4 punktiga

Külmatehnikaalane täienduskoolitus 2023 aasta oktoobri kuul.

EKL pakub soovijatele erialast täienduskoolitust, tingimusel, et grupi suurus oleks vähemalt 5 või enam osalejat. Täienduskoolitustel nii teoreetiline kui praktiline õpe: 26 0ktoobril 2023 – “Log p-h diagrammi tundmine”, “Skeemiõpe” el- ja automaatikaskeemide lugemine. 28 oktoobri täienduskoolitusel käsitletakse vasktorude kõvasulamiga jootmist ja 3/8″ vasktoru eskiisipõhist painutamist ja koonus-surveliitmikühenduse valmistamist. Õpe nii teoreetiline kui praktiline. Täienduskoolituste hinnas loengu materjalid, lõunasöök ja koolituse kulumaterjalid.

Täiendkoolitus tasuline, 80 EUR päev + km. EKL liikmele 30% hinnasoodustus . Hinnas lõunasöök, koolituste konspektid ja kulumaterjalid. Osalejatele kaasa tunnistus väärtusega 2 KP punkti. Kahel päeval täienduskoolitustel osalejatele tunnistus 3 KP punkiga. Täienduskoolitused toimuvad  TTHK majas, Sõpruse pst 182  (parkimine maja hoovis), klassis C117A, algusega kell 09:00. Sisenedes “A” korpusesse juhatab vasakult poolt eri viit “C” korpuse klassi C117A.

 

 

2023 aasta juuni kuu kutseeksamid

JUUNI KUU KUTSEEKSAMID

Külmamehaaniku kutse esmataotlejatel dokumentide esitamise tähtaeg  8 mai 2023.a.     Külmamehaaniku kutse taotlemiseks  vajalike dokumentide loetelu Eesti Külmaliidu (EKL) kodulehel:  www.kylmaliit.ee – osas  KUTSE TAOTLEMINE.

2023 aasta juuni kuusse planeeritud  külmamehaaniku kutse, tase 3  ja tase 4  kutseeksamite  ajakava:

Toimumise paik:  Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK), Sõpruse pst 182.

8 mail külmamehaaniku kutse esmataotlejatele dokumentide laekumise tähtaeg – nii töömaa esindajad kui TTHK lõpetajad

18 mail: kõikidele külmamehaaniku kutse esmataotlejatele (töömaa esindajad ja TTHK lõpetajad) keskkonnaalane koolitus TTHK majas, kogunemine külmatehnika õppeklassi C117A  kell 09:00.

2 juunil: kutseeksami eelne konsultatsioon, mõeldud eeskätt neile kutse esmataotlejatele kes ei osalenud erialasel täienduskoolitusel. Tutvustatakse kutseeksami käiku ja praktilistele sooritustele esitatavaid nõudeid. Konsultatsioon klassis C 117A algusega 15:00.

8 juunil kutseeksam TTHK lõpetajatele

9 juunil kutseeksam, töömaa esindajatele, külmamehaaniku kutse  tase 3 ja tase 4 esmataotlejatele ja korduseksamite  sooritajatele. Kutseeksamid algusega 08:45, kogunemine klassis C 117A.

Tasumine kutse taotlemise toimingute eest töömaa esindajatel vastavalt EKL poolt esitatud arvetele!

Keskkonnaalane koolitus: ( kõikidele kutse esmataotlejatele )  kestvus 8 tundi,  hinna sees  lõunasöök (ainult töömaa esindajatele). Iga osaleja saab kaasa loengute konspekti ja tunnistuse (2 KP ) koolituse läbimise kohta.

Kutseeksam:   kahes jaos: teoreetiline ja praktiline osa. Eksamipäeva hommikul valikvastustega test, teoreetiliste teadmiste kontrollimiseks ja selle läbijad sooritavad praktilise osa eksamist õppeklassi stendidel, jootmise ja lukksepatööde laborites .

Eksami päeval, eksami erinevate osade sooritamise vaheajal võimalik lõunastada hoone II korruse sööklas kuni kella 16-neni.

EKL pakub soovijatele erialast täienduskoolitust, tingimusel, et grupi suurus oleks vähemalt 5 või enam osalejat. Täienduskoolitustel  teoreetiline ja praktiline õpe: 29 mail – Log p-h diagrammi tundmine, “Skeemiõpe” el- ja automaatikaskeemide lugemine. Kas 27 või 30 mai täienduskoolitusel (aeg kokkuleppel soovijatega) “Vasktoru kõvajoodisega jootmine, jooteühenduse kvaliteedi kontroll” ja “3/8″ vasktoru eskiisipõhine painutamine ja surveliitmikühenduste valmistamine”.   Täiendkoolitused tasulised, 80 EUR päev + km. EKL liikmele 30% hinnasoodustus . Hinnas lõunasöök, koolituste konspektid ja kulumaterjalid. Osalejatele kaasa tunnistus kus KP punktide arvestus. Osaleda võivad kõik soovijad!

Järgmine külmamehaaniku kutse taastõendamine 2 juunil 2023.a.

Juuni kuu külmamehaaniku kutse taastõendamised mõeldud neile, kellel lõppeb kutse kestvus kutseregistris 12 ja 19 juunil 2023 aastal. Taastõendamise toimingute ajakava:  15.05.2023  taastõendajatelt dokumentide laekumise tähtaeg.  29.05.2023 Erialane täienduskoolitus juhul kui soovijaid on 5 või enam.   02.06.2023 Külmamehaaniku kutse taastõendamise päev, erialaste regulatsioonide loeng.

Kutsete külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 hindamisviis kutse taastõendamisel:
1) hindamine dokumentide alusel ( kogutud 40 KP punkti);
2) test (KP punkte alla 40-ne)- kui taastõendamiseks vajalikud eeltingimused ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus, külmamehaanik tase 4 mahus, kontrollida kutse taastõendaja kutsealaseid teoreetilisi teadmisi.

Kutse taastõendamise protseduurid viiakse läbi 2 juunil 2023 Tallinna Tööstushariduskeskuse külmatehnika õppeklassis C 117A algusega 09:00. Kohe hommikul kõikidele kutse taastõendajatele kohustuslik külmatehnikaalaste regulatsioonide loeng- erialase seadusandluse muudatustest viimase 5 aasta jooksul. Peale loengut põgus vestlus ja vastused tekkinud küsimustele. Kutse taastõendamise vajaduseks stendieksami sooritamine (KP punkte vähem kui 40) samal päeval, peale regulatsioonide loengut, külmatehnika õppeklassis C 117A.

Külmamehaaniku kutse taastõendamise kulude  arved esitab Eesti Külmaliit peale taastõendamise dokumentide laekumist ja tasumise kohta teeb kande taastõendamise Avalduse vastavasse lahtrisse

Külmaliit pakub 29 mail 2023 külmatehnika alast täienduskoolitust eeldusel, et soovijaid on vähemalt viis isikut. Koolituse teemadeks: “Log p,h diagrammi käsitlemine”  ja “Skeemiõpetus”. Täienduskoolitus soovitav neile kellel ette näha kutse taastõendamine läbi stendi eksami! Tutvu kutse taastõendamise eelduste ja tingimustega meie kodulehe osas: KUTSE ANDMINE – TAASTÕENDAMINE, siit leiate ka kutse taastõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, mida saate täitmiseks alla laadida. Kui kutse taastõendajal on läinud kaduma Eesti Külmaliidu poolt välja antud koolituste tunnistused võtke meiega ühendust.

Kõikidest esitatavatest dokumentidest koostada arvutis “pakett”, aktiveerida ja allkirjastada ühe  digiallkirjaga ning saata õigeaegselt 15 maiks  2023 Eesti Külmaliitu.

Stendieksami hindamiskriteeriumid

Ülesanne stendil. KOKKU 10.

 1. ülesande lahendus joonisel – 1 punkt
 2. lahenduse kirjeldus ja realiseerimine stendil – 2 punkti
 3. ülesande elektriskeemi tundmine – 1 punkt
 4. elektriskeemi realiseerimine stendil – 2 punkti
 5. külmaaine kogumis ja täitmise metoodika tundmine – 2 punkti
 6. Süsteemi lekkekontrolli meetodid (Komisjoni määrus EÜ nr 1516/2007) – 2 punkti

Sooritatud 6 punktiga.

. Log ph diagrammi tundmine. KOKKU 10 p.

 1. oskab joonisel näidata gaasilise, vedela ja niiske ala – 1 punkt
 2. isojoonte leidmine graafikul – 2 punkti
 3. tunneb protsesside aurustumine ja kondenseerumine kulgemise suunda – 1 punkt
 4. parameetrite (imi rõhk/temp; surve rõhk/temp, kuuma gaasi temp, vedela temp enne paisventiili ja ülekuumendus) alusel nelja punkti leidmine diagrammilt, vormistamine protsessi jooniseks ning selle kirjeldamine – 4 punkti
 5. mõisted ülekuumendus (ja selle alusel paisventiili töö tundmine) ning alajahutus tundmine – 2 punkti

Sooritatud 4 punktiga

Külmamehaaniku kutse taastõendamised

Järgmine külmamehaaniku kutse, tase 4 ja tase 5 taastõendamine  3 veebruaril  2023.a.

3 veebruaril 2023 aastal  külmamehaaniku kutse taastõendamine neile kellel lõppeb kutse kehtivus kutseregistris 11 ja 15 veebruaril 2023.a.

Külmamehaaniku kutse taastõendamise dokumentide laekumise tähtaeg 16 jaanuar 2023. a.

Kutsete külmamehaanik, tase 4 ja külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 hindamisviis kutse taastõendamisel:
1) hindamine dokumentide alusel ( kogutud 40 KP punkti);
2) test (KP punkte alla 40-ne)- kui taastõendamiseks vajalikud eeltingimused ei ole täidetud, on kutsekomisjonil õigus, külmamehaanik tase 4 mahus, kontrollida kutse taastõendaja kutsealaseid teoreetilisi teadmisi

Kutse taastõendamise protseduurid viiakse läbi 3 veebruaril 2023 Tallinna Tööstushariduskeskuse külmatehnika õppeklassis C117 algusega 09:00. Kohe hommikul kõikidele kutse taastõendajatele külmatehnikaalaste regulatsioonide loeng- erialase seadusandluse muudatustest viimase 5 aasta jooksul. Peale loengut põgus vestlus ja vastused tekkinud küsimustele. Kutse taastõendamise vajaduseks stendieksami sooritamine (KP punkte vähem kui 40) samal päeval, peale kohustuslikku “Regulatsioonide loengut”, külmatehnika õppeklassis C117.

Külmaliit pakub 2 veebruaril 2023 külmatehnika alast täienduskoolitust eeldusel, et soovijaid on vähemalt kuus isikut. Koolituse teemadeks: “Log p,h diagrammi käsitlemine”  ja “Skeemiõpetus”. Täienduskoolitus soovitav neile kellel ette näha kutse taastõendamine läbi stendi eksami! Tutvu kutse taastõendamise eelduste ja tingimustega meie kodulehe osas: KUTSE ANDMINE – TAASTÕENDAMINE, siit leiate ka kutse taastõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, mida saate täitmiseks alla laadida. Kui kutse taastõendajal on läinud kaduma Eesti Külmaliidu poolt välja antud koolituste tunnistused võtke meiega ühendust.

Kõikidest esitatavatest dokumentidest koostada arvutis “pakett”, aktiveerida ja allkirjastada ühe  digiallkirjaga ning saata õigeaegselt, 16 jaanuariks 2023 Eesti Külmaliitu.

Stendieksami hindamiskriteeriumid

Ülesanne stendil. KOKKU 10.

 1. ülesande lahendus joonisel – 1 punkt
 2. lahenduse kirjeldus ja realiseerimine stendil – 2 punkti
 3. ülesande elektriskeemi tundmine – 1 punkt
 4. elektriskeemi realiseerimine stendil – 2 punkti
 5. külmaaine kogumis ja täitmise metoodika tundmine – 2 punkti
 6. Süsteemi lekkekontrolli meetodid (Komisjoni määrus EÜ nr 1516/2007) – 2 punkti

Sooritatud 6 punktiga.

. Log ph diagrammi tundmine. KOKKU 10 p.

 1. oskab joonisel näidata gaasilise, vedela ja niiske ala – 1 punkt
 2. isojoonte leidmine graafikul – 2 punkti
 3. tunneb protsesside aurustumine ja kondenseerumine kulgemise suunda – 1 punkt
 4. parameetrite (imi rõhk/temp; surve rõhk/temp, kuuma gaasi temp, vedela temp enne paisventiili ja ülekuumendus) alusel nelja punkti leidmine diagrammilt, vormistamine protsessi jooniseks ning selle kirjeldamine – 4 punkti
 5. mõisted ülekuumendus (ja selle alusel paisventiili töö tundmine) ning alajahutus tundmine – 2 pukti

Sooritatud 4 punktiga

Külmapäev 2022

Seminari “Külmapäev 2022” toimumise aeg 3 november 2022

Päevakava

09:00 –   9:05     Avasõnad.

09:05 – 09:35   Esmaabi õnnetusjuhtumite korral.  Evelin Reiljan, Eesti Mereakadeemia.

09:40 – 10:10   Toimingud uuenenud FOKA registris.       Romario Siimer,  Keskkonnaministeerium

10:15 – 10:45    „Tark kodu“  kütte ja jahutuse seadmete ökonoomne toimimine.  Siim Täkker, „R8“

10:45 – 11:05     Kohvipaus

11:10 – 11:30    (Eesti soojuspumba turu ülevaade.)  Raido Malõšev, Eesti Soojuspumba Liit

11:35 – 12:20    Külmaainetest.  Martyn Cooper  MlnstR, FETA (Keskkonnaalaste Kutseühingute Liit,  Inglismaa)

12:35 – 13:30    LÕUNA

13:30 – 13:50    F-gaasi seaduse muudatuste eelnõust.   Kaidi Kiil,  Keskkonnaministeerium

13:55 – 14:20     Milliseid paigaldusnõudeid jälgida külmavarustuse paigaldamisel.  Vassil Hartšuk, Päästeamet.

14:25 – 15:00    Nõuded ja soovitused külmaainete lekkeanduritele.  Pekka Relander, SAMON AB

15:05 – 15:20    Kohvipaus.

15:20 – 15:45     Nõuded CO2 seadmete paigaldusel.   Teet Kullas, Cooltec OÜ

15:50 – 16:15    Külmamasina jääksoojuse kasutamine soojuspumbasüsteemides hoonete  kütmiseks ja sooja vee tootmiseks.  Aleksander Kovšikov Kliimaseade OÜ, tehniline  arendusjuht.

16:20 – 16:35     Küsimused arutelud ja lõppsõna.

16:35 – 17:00     Osalejatele tunnistuste jagamine.   

Külmapäeva soodustus! Külmapäeval osaleja, vormistades end Eesti Külmaliidu liikmeks, saab 30% hinnasoodustust, vastav avalduse vorm aadressil: www.kylmaliit.ee,  

Toimumise aeg: 3 november 2022, algusega 09:00

 Toimumispaik:  Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn

 Sõidukite parkimine: EuroPark, Ahtri 3, avatud 24 tundi. Parkimine kas EuroPark-i vormistamisega  või parkimise pilet lunastada müntide eest parkla automaatidest, pilet jätta auto armatuurlauale.

 Osavõtutasu: (sisendkulude suurenemisega on muudatused hindades) EKL liige 110 €, mitteliige 195 €, hindadele lisandub km.

Hinnasoodustus EKL mitteliikmele: ühest firmast kolm ja rohkem osalejat  – 10% hinnast, ESTIS liikmetele ja Eesti Soojuspumba Liidu liikmetele soodustus -10% hinnast.

Külmapäeval osalemine annab külmameestele (tase 4 ja 5) 8 KP punkti.

 Registreerimine: kuni 25 oktoobrini 2022. Tunnistuste trükkimiseks saatke osalejate nimed ja osalemismaksu arve maksja koordinaadid.

COVID-19 piirangutest tulenev info
Momendil piirangud puuduvad.