EKL üldkoosolek

26. mail 2016.a. kell 13.00

Üldkoosoleku päevakord:

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Päevakorra kinnitamine
 3. Juhatuse aruanne eelneva perioodi kohta
 4. Revisjonikomisjoni aruanne
 5. Majandusaasta 2015 aruande kinnitamine
 6. Majandusaasta 2016 eelarve kinnitamine
 7. Põhikirja muudatus
 8. Juhatuse valimine
 9. Revisjonikomisjoni valimine
 10. Töökomisjonide aruanded
 11.  AREA 2016 General Assembly nõupidamise kokkuvõte
 12. Vabad teemad