Koolitused

Tallinna Tööstushariduskeskus (TTHK, Sõpruse pst 182, Tallinn) jätkab  2022 aasta sügisel  vastuvõttu külmutusseadmete mehaaniku erialale.
Külmamehaaniku koolitus on mõeldud külmatehnika erialast huvitatutele, töötavatele elektrikutele ja automaatikutele, kes soovivad oma teadmisi täiendada külmatehnika valdkonnas ja omandada uut kaaskutset. Külmamehaaniku õppetöö toimub põhitöö kõrvalt, kahe aasta jooksul, sesoonõppena üks kord kuus (neljapäevast laupäevani). Õppekava maht on 80 õppenädalat, millest praktika moodustab 20 nädalat. Õppeprogramm eeldab, et osaleja töötab vähemalt teisel õppeaastal erialase praktika omandamiseks, F-gaasi käitlemise luba omavas külmatehnikaga tegelevas firmas ja kellel töötab, praktika juhendamiseks, külmamehaanik, tase 4 kehtiva litsentsiga töötaja.

Kindlasti on teie ettevõtetes töötajaid, kellel oleks vaja tõsta kvalifikatsiooni. Õppetöö lõppeb külmamehaanik, tase 4 kutseeksamiga ja kogu õppetöö on tasuta … lisaks õppetoetus (stipendium). Täpsema info õppetöö ja muu sinna juurde kuuluva kohta saate Eduard Brindfeldt´ilt E-post : eduard@tthk.ee