KÜLMAMEHAANIKUTE KUTSEEKSAM VEEBRUARIS. (23.01.2015.a.)

Külmamehaanikute kutseeksam toimub 2. märts 2015. a. Täpsem teave Külmamehaanik, tase 3 * ja Külmamehaanik, tase 4 *

Dokumentide laekumise tähtaeg 19. veebruar 2015.a.

Enne eksamit toimub, eksami eeldust omavatele taotlejatele infopäev (sellekohane teade saadetakse eksamieeldust omavatele isikutele avaldusel märgitud e-maili aadressile), kus antakse ülevaade kutseeksamil toimuvast ja saab esitada küsimusi.

Eksamieeldust omavatele isikutele toimub infopäev 26. veebruar 2015.a.