Kutseeksami infopäev

Infopäev (17.03.2016)  toimub ainult eksamieeldust omavatele isikutele, keda teavitatakse otse.

Eksamieelduse teade saadetakse taotlejatele avaldusel märgitud e-mailile.

Infopäeva algab 14.00 ning lõpeb sõltuvalt osalejate aktiivsusest.

Infopäev toimub Tallinna Tööstushariduskeskuses, Sõpruse pst 182, Tallinn, ruumis C-106.