OKAde TASUTA loovutamine (08.09.2014.a.)

Eesti Keskkonnauuringute Keskuses (EKUK) saab aasta lõpuni tasuta ohtlike jäätmetena loovutada kasutuselt kõrvaldatud osoonikihti kahandavaid aineid (OKA-sid). Eestis on neist levinuimad nt külmaaine R-22, tulekustutusgaas haloon 2402 ja lahusti CCl4.

EKUK-i kampaania eesmärk on toetada ettevõtteid, kes plaanivad OKA-d külma- ja kliimaseadmetest kasutuselt kõrvaldada.

Alates 1.01.2015 on keelatud igasugune HCFC-de (nt R-22) lisamine olemasolevatesse seadmetesse.

Detailne informatsioon vastuvõtukampaania kohta asub lingil:

http://www.klab.ee/4961/osoonikihti-kahandavate-ainete-tasuta-vastuvott/