KÜLMAMEHAANIKUTE KUTSEEKSAMID TOIMUVAD OKTOOBRIS! (10.09.2014.a.)

Külmamehaanikute kutseeksamid toimuvad 27. oktoobril ja 28. oktoobril 2014. a.Täpsem teave Külmamehaanik, tase 3 * ja Külmamehaanik, tase 4 * lingilt.

* Uued kutsestandardid kinnitatud novembris 2013, millega muutusid ka kutsetasemete nimetused. Uute standarditega saab tutvuda linkidelt Külmamehaanik, tase 3 (vana Külmamehaanik I) ja Külmamehaanik, tase 4 (vana Külmamehaanik II).

Avaldusele palume märkida, millisel kuupäeval te eksamit soovite sooritada. Juhul kui avaldusi laekub ühe grupi jagu, mis on 15 inimest, siis eksam toimub 27.10.2014.a.

Dokumentide laekumise tähtaeg 16. oktoober 2014. a.

Enne eksamit toimub, eksami eeldust omavatele taotlejatele infopäev (sellekohane teade saadetakse eksamieeldust omavadetele isikutele avaldusel märgitud e-maili aadressile), kus antakse ülevaade kutseeksamil toimuvast ja saab esitada küsimusi.

Eksamieeldust omavatele isikutele toimub infopäev 23. oktoobril 2014. a.