Külmamehaanikute kutseeksamid oktoobris

 

Külmamehaanikute kutseeksamid toimuvad 31.oktoober 2016.a.

Kutseeksamite täpsem teave Külmamehaanik, tase 3 * ja Külmamehaanik, tase 4 *

Dokumentide laekumise tähtaeg 20. oktoober 2016.a.

Enne eksamit toimub, eksami eeldust omavatele taotlejatele infopäev (sellekohane teade saadetakse eksamieeldust omavatele isikutele avaldusel märgitud e-maili aadressile), kus antakse ülevaade kutseeksamil toimuvast ja saab esitada küsimusi.

Eksamieeldust omavatele isikutele toimub infopäev 27. oktoober 2016.a.