KÜLMAMEHAANIK, TASE 5

Kutse andmise avaldus (Lisa 1)Külmamehaanik, tase 5 kutse taotleja: järgmine kutse taotlemise võimalus  7 juunil 2024.a.

Kutse külmatehnika paigaldusjuht tase 5 taotlemise eeltingimused on keskharidus, kutse „Külmamehaanik, tase 4“ ja sellel erialane töökogemus viimasel 3 aastal.

 

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) vormikohane avaldus Kutse andmise avaldus (Lisa 1));
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) keskharidust tõendava dokumendi koopia;
4) külmamehaanik, tase 4 kutsetunnistuse koopia;
5) viimase 3 aasta erialast töökogemust tõendav dokument (Kutse taotlemine (Lisa 2));
6) viimasel kolmel kalendriaastal taotleja poolt teostatud kolme objekti tehniliste tööde kirjeldus: skeemid ja joonised
7) arve põhine maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 

Kutseeksami tasu: 308,66 € (koos KM-ga 22%) taotleja. EKL liikmele soodustus 30% alghinnast

Dokumentide esitamise tähtaeg on 29 aprill 2024.a. 

Keskkonnaalane koolitus toimub 23 mail 2024 TTHK õppeklassis C117A kestvusega 8 tundi. Hinnas lõuna, loengute konspekt ja Tunnistus.  Koolituse hind EKL liikmele 100,00 € +km 22% ja mitteliikmele 130,00 € +km 22%

Külmamehaaniku kutse esmataotlemise dokumentide pakett tuleb saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@kylmaliit.ee,  või saata allkirjastatud dokumendid aadressile: AcRef OÜ (Riho Pilv Eesti Külmaliit), Osmussaare 8, 13619 Tallinn. Paberkandjal esitatud dokumentide digitaliseerimise hind 20,00 € + km 22%

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.