KÜLMAMEHAANIK, TASE 5

Külmamehaanik, tase 5 kutseeksam toimub 21.02.2019.a.

Kutse külmatehnika paigaldusjuht tase 5 taotlemise eeltingimused on keskharidus, kutse „Külmamehaanik, tase 4“ ja sellel erialane töökogemus viimasel 3 aastal.

 

 

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) vormikohane avaldus (vorm Lisa 1);
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) keskharidust tõendava dokumendi koopia;
4) külmamehaanik, tase 4 kutsetunnistuse koopia;
5) viimase 3 aasta erialast töökogemust tõendav dokument (vorm Lisa 3);
6) viimasel kolmel kalendriaastal taotleja poolt teostatud kolme objekti tehniliste tööde kirjeldus;
7) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 

Kutseeksami tasu: 233.00 + KM  EURi / taotleja. EKL liikmele soodustus 30% alghinnast

Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.02.2019.a. 

Keskkonnaalane koolitus toimub 11.02.2019  TTHK-s, klassis C106, algusega kell 09:00 ja kestvusega 8 tundi. Hinnas kohvipaus, lõuna, loengute konspekt ja Tunnistus.  Koolituse hind EKL liikmele 70,00 EUR +km ja mitteliikmele 100,00 EUR +km.

Eksamieeldust omavatele inimestele toimub 14.02.2019 infopäev, algusega 13.00. Isikuid teavitatakse otse.

Dokumendid tuleb saata e-mailile info@kylmaliit.ee (digiallkirjastatuna) või saata Riho Pilv Eesti Külmaliit Osmussaare 8, 13619 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.