KÜLMAMEHAANIK, TASE 5

Kutse andmise avaldus (Lisa 1)Külmamehaanik, tase 5 kutse taotleja: järgmine kutse taotlemise võimalus  10.06.2021.a.

Kutse külmatehnika paigaldusjuht tase 5 taotlemise eeltingimused on keskharidus, kutse „Külmamehaanik, tase 4“ ja sellel erialane töökogemus viimasel 3 aastal.

 

Kutse taotleja esitab Eesti Külmaliidule: 

1) vormikohane avaldus Kutse andmise avaldus (Lisa 1));
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3) keskharidust tõendava dokumendi koopia;
4) külmamehaanik, tase 4 kutsetunnistuse koopia;
5) viimase 3 aasta erialast töökogemust tõendav dokument (Kutse taotlemine (Lisa 2));
6) viimasel kolmel kalendriaastal taotleja poolt teostatud kolme objekti tehniliste tööde kirjeldus;
7) arve põhine maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 

Kutseeksami tasu: 233.00 + KM  EURi / taotleja. EKL liikmele soodustus 30% alghinnast

Dokumentide esitamise tähtaeg on 02.05.2022.a. 

Keskkonnaalane koolitus toimub 19.05.2021 TTHK-s, II korruse konverentside saalis, algusega kell 09:00 ja kestvusega 8 tundi. Hinnas kohvipaus, lõuna, loengute konspekt ja Tunnistus.  Koolituse hind EKL liikmele 70,00 EUR +km ja mitteliikmele 100,00 EUR +km.

Eksamieeldust omavatele kutse taotlejatele toimub TTHK majas 02.06.2021 infopäev, algusega 15.00. klassis C117. Isikuid teavitatakse otse.

Dokumentide pakett tuleb saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@kylmaliit.ee,  või saata Riho Pilv Eesti Külmaliit Osmussaare 8, 13619 Tallinn.

Lisainformatsioon: Riho Pilv 50 25 790.